Book Chapters

 1. “Prefață. Babelul ca neîntâlnire și răspunsul teologiei.” In Lumea după Babel, by Cristian Sonea. 7–12. Cluj-Napoca: Renașterea, 2017.
 2. “Fenomenologia fără epoché: Problema religiei la Husserl.” In Simetriile înțelepciunii. Studii de filosofie și teologie, edited by Alin Tat, and Nicolae Turcan. 35–56. București: Eikon, 2017.
 3. “Fenomenologia darului și educația religioasă.” In Educație și mărturisire. Formarea creștină a tinerilor în spiritul viu al tradiției, edited by Vasile Stanciu, and Cristian Sonea. 289–302. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2017.
 4. “Misiunea azi, între excercițiul rațiunii și lucrarea harului.” In Misiunea parohiei și a mănăstirii într-o lume în continuă schimbare. Lucrările simpozionului internațional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă, 3-4 noiembrie 2015, edited by Vasile Stanciu, and Cristian Sonea. 175–83. Cluj-Napoca: Renașterea, 2016.
 5. “Jean-Luc Marion și Dumnezeul postmetafizic.” In Deja, dar nu încă. Studii ecumenice, edited by Alin Tat. 137–64. Cluj-Napoca: Napoca Star, 2016.
 6. “Phenomenology and Apophatic Theology: the Reception of St Dionysius the Areopagite in Jean-Luc Marion’s Thought.” In Saint Dionysius the Areopagite. Sources, context, reception, edited by Alin Tat, and Claudiu Tuțu. 244–57. Cluj-Napoca: Napoca Star, 2015.
 7. “Fenomenologia Sfintei Euharistii: participare și distanță.” In Comuniune euharistică și trăire filocalică, edited by Pr. Ion Vicovan, Paul-Cezar Hârlăoanu, and Emilian-Iustinian Roman. 162–68. Iași: Doxologia, 2015.
 8. “Credință, necredință, teodicee. Predică la Duminica Tomii.” In Predici ale teologilor clujeni, edited by Vasile Stanciu, and Liviu Vidican-Manci. 121–27. Cluj-Napoca: Renașterea, 2015.
 9. Turcan, Nicolae, and Vasile Stanciu. “Transmiterea etosului ortodox în contextul culturii contemporane.” In Teologie, pastorație, istorie: omagiu părintelui conferențiar universitar doctor Dorel Man la împlinirea vârstei de 60 de ani, edited by Gheorghe Șanta, and Dacian But-Căpușan. 9–18. Cluj-Napoca: Renașterea, 2014.
 10. “Teologie și euharistie la Jean-Luc Marion.” In Euharistie, Spovedanie, Martiriu. Lucrările Simpozionului internațional al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (3-5 noiembrie 2014), edited by Vasile Stanciu, and Adrian Podaru. 211–25. Cluj-Napoca: Renașterea, 2014.
 11. “Pilda talanților: economie sau dar?” In Predici ale teologilor clujeni la Duminicile Octoihului, edited by Vasile Stanciu, and Liviu Vidican-Manci. 137–42. Cluj-Napoca: Renașterea, 2014.
 12. “Arhid. prof. dr. Nicolae Balca.” In 90 de ani de la înființarea Academiei Teologice din Cluj (1924-2014), edited by Vasile Stanciu, and Ștefan Iloaie. 30–31. Cluj-Napoca: Renașterea, 2014.
 13. “Filosofie și discurs de laudă în simbolul niceo-constantinopolitan.” In Credință și mărturisire. Istorie și actualitate, edited by Valer Bel, Cristian Sonea, and Grigore Dinu Moș. 75–91. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2012.
 14. “Creștinismul european – între secularizarea postmodernă și alternativa ortodoxă.” In Integrarea europeană și valorile Bisericii, edited by Ioan Vasile Leb, Gabriel-Viorel Gârdan, and Dacian But-Căpușan. 367–84. Cluj-Napoca: Renașterea, 2011.
 15. “Sf. Dionisie Areopagitul în contextul filosofiei postmetafizice.” In Teologie și filosofie în opera Sf. Dionisie Areopagitul, edited by Picu Ocoleanu. 213–86. Craiova: Mitropolia Olteniei, 2010.
 16. “Argumentul Cioran.” In Întâlniri cu Cioran, edited by Marin Diaconu, and Mihaela-Gențiana Stănișor. 291–98. București: Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2010.
 17. “Perspectiva morții în gândirea lui Cioran.” In Medicii și Biserica. Perspectivă ortodoxă contemporană asupra sfârșitului vieții, edited by Mircea Gelu Buta. 158–82. Cluj-Napoca: Renașterea, 2008.
 18. “Eonul dogmatic – o profeție filosofică neîmplinită.” In Simpozionul „Filosofie și gândire europeană la universitatea clujeană”, 54–60. Cluj: Casa Cărții de Știință, 2007.
 19. “Poezia ca inițiere și judecată.” In Judecarea îngerului, Cluj-Napoca: Limes, 2001.
 20. “Dialectica românească a dorului.” In De dincolo de ape. Pagini de jurnal și alte texte, by Valeriu Anania. 155–58. Cluj: Dacia, 2000.

Pin It on Pinterest

Share This