Book Chapters

 1. Turcan, Nicolae. “Chemarea religioasă în spiritualitatea ortodoxă. O abordare teo-fenomenologică.” In Ordinea profundă a universului și ideologiile relativiste actuale. Repere ale tradiției iudeo-creștine valorificate în dialogul dintre teologie, filosofie și știință. Simpozion național interdisciplinar: Cluj-Napoca, 12–20 octombrie 2019, edited by Adrian Lemeni, diac. Adrian Sorin Mihalache and Nicolae Turcan, 155–74. București, Cluj-Napoca: Basilica, Renașterea, 2021.
 2. ———. “Fenomenologia vieții și adevărul creștinismului la Michel Henry.” In Pastorația și filantropia creștină în vreme de pandemie: șansă, povară sau normalitate identitară, edited by Teofil Tia and Adrian Podaru, 287–300. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2021.
 3. ———. “Lumina rațiunii și limitele sale: relevanța teologică a criticii lui Jean-Luc Marion la adresa Dumnezeului conceptual.” In Lumina și semnificațiile ei în teologia și spiritualitatea ortodoxă, edited by Nicolae Răzvan Stan, 276–87. Craiova: Universitaria Craiova, Mitropolia Olteniei, 2020.
 4. ———. “Omul sfințit, omul imposibilului.” In Portretul preotului în secolul XXI, edited by Marius Vasileanu, ??? București: Lumea Credinței, 2019.
 5. ———. “Funcția unificatoare a iubirii la Părintele Dumitru Stăniloae.” In Unitate și identitate. Ortodoxia românilor între comuniunea răsăriteană și dialogul cu Apusul, edited by Vasile Stanciu and Cristian Sonea, 298–313. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2019.
 6. ———. “Marginalii apologetice. Trei argumente pentru credință.” In Mitropolitul Andrei – păstorul blând al Transilvaniei euharistice, edited by Arhid. Claudiu-Ioan Grama, 379–89. Cluj: Renașterea, 2019.
 7. ———. “Fenomenologie și teologie apofatică: Sf. Dionisie Areopagitul în gândirea lui Jean-Luc Marion.” In Dionisie Areopagitul. Surse, context, receptare, edited by Alin Tat and Claudiu Tuțu, 231–47. Cluj-Napoca: Napoca Star, 2018.
 8. ———. “Gândirea diacritică. Apologie și misiune culturală.” In Tradiția canonică și misiunea Bisericii, edited by Patriciu Vlaicu and Răzvan Perșa, 332–50. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2018.
 9. ———. “Cum apare Adevărul? De la reducția fenomenologică la contra-reducția teologică.” In Adevăr, cunoaștere, credință. Perspective științifice, filosofice și teologice. Simpozion național interdisciplinar, Arad, 1–5 noiembrie 2017, edited by Adrian Lemeni, diac. Sorin Mihalache and pr. Cristinel Ioja, 249–69. București, Arad: Ed. Basilica, Ed. Universității „Aurel Vlaicu”, 2018.
 10. ———. “Prefață: Distanța sfințeniei și calea înțelepciunii.” In Orașul–deșert. Reflecții citadine despre Părinții pustiei, 5–7. București: Basilica, 2018.
 11. ———. “Fenomenologie și teologie la Jean-Yves Lacoste.” In Identitate națională și spirit european, edited by Alexandru Buzalic and Ionuț Mihai Popescu, 389-404. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2018.
 12. ———. “Discurs și experiență a lui Dumnezeu. Catafatic, apofatic, logofatic.” In In honorem pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, edited by Daniel Mocanu, 305-11. Cluj: Presa Universitară Clujeană, 2018.
 13. ———. “Către înțelepciunea credinței. O meditație.” In In honorem pr. prof. univ. dr. Valer Bel, edited by Cristian Sonea and Paul Siladi, 405-14. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2018.
 14. ———. “Fenomenologia mărturiei creștine. Răspunsul iubirii în fața lumii.” In Icoană, mărturie creștină, totalitarism, edited by Vasile Stanciu and Cristian Sonea, 231–41. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2018.
 15. ———. “Fenomenologia fără epoché: Problema religiei la Husserl.” In Simetriile înțelepciunii. Studii de filosofie și teologie, edited by Alin Tat and Nicolae Turcan. Theologia et Philosophia, 35-56. București: Eikon, 2017.
 16. ———. “Prefață. Babelul ca neîntâlnire și răspunsul teologiei.” In Lumea după Babel, 7-12. Cluj-Napoca: Renașterea, 2017.
 17. ———. “Fenomenologia darului și educația religioasă.” In Educație și mărturisire. Formarea creștină a tinerilor în spiritul viu al Tradiției, edited by Vasile Stanciu and Cristian Sonea, 289-302. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2017.
 18. ———. “Anticipare și mărturisire. Despre eshatologie la Jean-Yves Lacoste.” In Educație și Mărturisire. Formarea creștină a tinerilor în spiritul viu al Tradiției, edited by Vasile Stanciu and Cristian Sonea, 9-25. Cluj: Presa Universitară Clujeană, 2017.
 19. ———. “Oravitzan sau arta ca teologie.” In Mărturisirea credinței prin cuvânt și artă în Biserica Ortodoxă Română în perioada comunismului, edited by Vasile Stanciu and Cristian Sonea, 350–56. Cluj: Presa Universitară Clujeană, 2017.
 20. ———. “Misiunea azi, între excercițiul rațiunii și lucrarea harului.” In Misiunea parohiei și a mănăstirii într-o lume în continuă schimbare. Lucrările simpozionului internațional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă, 3-4 noiembrie 2015, edited by Vasile Stanciu and Cristian Sonea, 175-83. Cluj-Napoca: Renașterea, 2016.
 21. ———. “Jean-Luc Marion și Dumnezeul postmetafizic.” In Deja, dar nu încă. Studii ecumenice, edited by Alin Tat, 137-64. Cluj-Napoca: Napoca Star, 2016.
 22. ———. “Credință, necredință, teodicee. Predică la Duminica Tomii.” In Cuvântul Tău este Adevărul (Ioan 17, 17). Predici ale teologilor clujeni la Triod și Penticostar, edited by Vasile Stanciu and Liviu Vidican-Manci, 121-27. Cluj-Napoca: Renașterea, 2015.
 23. ———. “Phenomenology and Apophatic Theology: the Reception of St Dionysius the Areopagite in Jean-Luc Marion’s Thought.” In Saint Dionysius the Areopagite. Sources, context, reception, edited by Alin Tat and Claudiu Tuțu, 244-57. Cluj-Napoca: Napoca Star, 2015.
 24. ———. “Overcoming Onto-Theology during The Age of Constantine.” In Faith and Politics: Emperor Constantine, Orthodox Church and Freedom, edited by Marian Gh. Simion and Cristian Sonea, 367-73. Cambridge/Cluj-Napoca: Institute for Peace Studies in Eastern Christianity/Cluj-University Press, 2014.
 25. ———. “Arhid. prof. dr. Nicolae Balca.” In 90 de ani de la înființarea Academiei Teologice din Cluj (1924-2014), edited by Vasile Stanciu and Ştefan Iloaie, 30-31. Cluj-Napoca: Renașterea, 2014.
 26. ———. “Pilda talanților: economie sau dar?”. In Predici ale teologilor clujeni la Duminicile Octoihului, edited by Vasile Stanciu and Liviu Vidican-Manci, 137-42. Cluj-Napoca: Renașterea, 2014.
 27. ———. “Teologie și euharistie la Jean-Luc Marion.” In Euharistie, Spovedanie, Martiriu. Lucrările Simpozionului internațional al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (3-5 noiembrie 2014), edited by Vasile Stanciu and Adrian Podaru, 211-25. Cluj-Napoca: Renașterea, 2014.
 28. ———. “Filosofie și discurs de laudă în simbolul niceo-constantinopolitan.” In Credință și mărturisire. Istorie și actualitate, edited by Valer Bel, Cristian Sonea and Grigore Dinu Moș, 75-91. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2012.
 29. ———. “Creștinismul european – între secularizarea postmodernă și alternativa ortodoxă.” In Integrarea europeană și valorile Bisericii, edited by Ioan Vasile Leb, Gabriel-Viorel Gârdan and Dacian But-Căpușan, 367-84. Cluj-Napoca: Renașterea, 2011.
 30. ———. “Sf. Dionisie Areopagitul în contextul filosofiei postmetafizice.” In Teologie și filosofie în opera Sf. Dionisie Areopagitul, edited by Picu Ocoleanu. Studia Theologica, 213-86. Craiova: Mitropolia Olteniei, 2010.
 31. ———. “Argumentul Cioran.” In Întâlniri cu Cioran, edited by Marin Diaconu and Mihaela-Gențiana Stănișor, 291-98. București: Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2010.
 32. ———. “Perspectiva morții în gândirea lui Cioran.” In Medicii și Biserica. Perspectivă ortodoxă contemporană asupra sfârșitului vieții, edited by Mircea Gelu Buta, 158-82. Cluj-Napoca: Renașterea, 2008.
 33. ———. “Poezia ca inițiere și judecată.” In Judecarea îngerului. Cluj-Napoca: Limes, 2001.
 34. Turcan, Ioan Nicu. “Dialectica românească a dorului.” In De dincolo de ape, 155-58. Cluj-Napoca: Dacia, 2000.

Pin It on Pinterest

Share This