1. “Liturgy and Apophaticism.” Religions 12, no. 9 (2021): 721. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel12090721.
 2. Memento Mori as Repetition of Finitude: Death Beyond Heidegger and Levinas.” Diakrisis Yearbook of Theology and Philosophy 4 (2021): 29–37. https://doi.org/10.24193/diakrisis.2021.2.
 3. “Religious Call in Eastern Orthodox Spirituality: A Theo-Phenomenological Approach.” Religions 11, no. 12 (2020): 653. https://doi.org/10.3390/rel11120653.
 4. “O turnură fenomenologică a teologiei ortodoxe.” Tabor XIV, no. 10 (2020): 33–36.
 5. “Theo-Phenomenology of Love in Fr. Dumitru Stăniloae’s Thought.” Diakrisis Yearbook of Theology and Philosophy 2 (2019): 69-83. https://doi.org/10.24193/diakrisis.2019.5.
 6. “How Does the Truth Appear?”. Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Orthodoxa 63, no. 2 (2018/12/15 2018): 139–51. https://doi.org/10.24193/subbto.2018.2.09.
 7. “Transcendență și Revelație: de la fenomenologie la teologie.” Tabor X, no. 9 (2017): 11–18.
 8. “Transcendence and Revelation: from Phenomenology to Theology.” Dialogo 2, no. 2 (2016): 92–99.
 9. “Teologie și filosofie la Jean-Luc Marion.” Tabor IX, no. 1 (2016): 72–82.
 10. “Filosofie și teologie la Arhid. prof. univ. dr. Nicolae Balca (1903-1983).” Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai (2016): 181–86.
 11. “Misiunea prin argument: Jean-Luc Marion și apologia creștină.” Altarul Reîntregirii XX, no. 2 (2015): 23–31.
 12. “Idolul și icoana. Teologia icoanei și actualitatea ei în gândirea lui Jean-Luc Marion.” Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai 2013-2014 17 (2015): 221–39.
 13. “Fenomenul saturat și relevanța sa teologică.” Tabor, no. 8 (2015): 73–80.
 14. “Fenomenologie și teologie apofatică: Sf. Dionisie Areopagitul în gândirea lui Jean-Luc Marion.” Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Orthodoxa 60, no. 2 (2015): 159–71.
 15. “«Moartea morții lui Dumnezeu». Apologia lui Jean-Luc Marion împotriva ateismului nietzschean.” Tabor, no. 7 (2015): 37–46.
 16. With Vasile Stanciu. “Transmiterea etosului ortodox în contextul culturii contemporane.” Tabor VIII, no. 11 (2014): 9–18.
 17. “Fenomenologia Sfintei Euharistii: participare și distanță.” Tabor VIII, no. 7 (2014): 58–62.
 18. “Postmetaphysical Philosophy and Apophatic Theology. From Jean-Luc Marion to the Paradoxical Status of Thought in Vladimir Lossky’s Theology.” Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa 58, no. 2 (2013): 215–26.
 19. “Filosofie postmetafizică și teologie apofatică. De la fenomenologia lui Jean-Luc Marion la statutul paradoxal al gândirii în teologia lui Vladimir Lossky.” Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa 58, no. 2 (2013): 205–14.
 20. “Filosofia creștină a bolii. O abordare fenomenologică.” Tabor, no. 7 (2013): 70–74.
 21. “Túlzás: változatok egy fogalomra.” Nagyvilág LVII, no. 6 (2012): 524–27.
 22. “Marx și critica teologiei creștine. O lectură nemarxistă.” Tabor, no. 6 (2012): 63–74.
 23. “Weak Thought and Theological Thought: from Postmodernism to Apophaticism.” International Journal of Arts & Sciences 4, no. 27 (2011): 127–34.
 24. “Valorile familiei în context postmetafizic.” Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Orthodoxa 56, no. 2 (2011): 155–64.
 25. “Religion, Politics, and Literature in Bartolomeu Valeriu Anania’s Work.” Journal for the Study of Religions and Ideologies 10, no. 29 (2011): 159–81.
 26. “Omul și libertatea lui. De la sfera propriului la reducția religioasă.” Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Bioethica LVI, no. 1 (2011): 21–29.
 27. “Kant și Dumnezeul moral. O lectură teologică.” Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Orthdoxa LVI, no. 1 (2011): 187–98.
 28. “Hegel, creștinismul și filosofia religiei.” Tabor, no. 8 (2011): 21–29.
 29. “Feuerbach și critica religiei. O relectură teologică.” Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca. Series Humanistica IX (2011): 159–73.
 30. “Tradiția Bisericii sau despre hermeneutică și sfințenie.” Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa LV, no. 1 (2010): 227–37.
 31. “Sf. Dionisie Areopagitul în contextul filosofiei postmetafizice.” Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Orthodoxa 55, no. 1 (2010): 179–94.
 32. “Rațiune critică și rațiune dogmatică. De la Kant la teologia apofatică.” Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai (2010):
 33. “Moartea metafizicii și (im)posibilitatea teologiei.” Tabor IV, no. 4 (2010): 76–87.
 34. “Cioran et le Dieu des paradoxes.” Revue semestrielle de littérature et philosophie, no. 6 (2010): 164–73.
 35. “Creștinismul gândirii slabe și problema întemeierii.” Tabor III, no. 1 (2009): 67–74.
 36. “Apologeții și filosofia.” Tabor, no. 7 (2009): 78–83.
 37. “Suferința la Cioran. De la nonsens la definiție a omului.” Steaua, no. 7 (2008): 43–45.
 38. “Sfințenia în gândirea unui sceptic. Cazul Cioran.” INTER II, no. 1-2 (2008): 408–17.
 39. “Credința unui sceptic european.” Tabor, no. 2 (2008): 79–89.
 40. “Mircea Eliade și Ortodoxia anexată.” Tabor, no. 9 (2007): 72–78.
 41. “Eonul dogmatic – o profeție filosofică neîmplinită.” Tabor (2007): 54–60.
 42. “Excese cioraniene: de la religie în general, la religia proprie.” Tabor, no. 6 (2006): 47–56.
 43. “«Atitudinea extremă» și gândirea religioasă la E. Cioran.” Analele Universității din Craiova, no. 15 (2005): 79–84.
 44. “De la maestru la antimaestru.” Steaua, no. 4–5 (2003): 91–96.
 45. “Calea maestrului.” Steaua, no. 11–12 (2002): 105–8.

Pin It on Pinterest

Share This