Conferences

International Conferences Abroad

 1. „Weak Thought and Theological Thought: From Postmodernism to Apophaticism”, conferință susținută în cadrul „International Conference for Academic Disciplines”, organizată de International Journal of Arts and Sciences, Cehia, Praga, 21-24 iunie 2011.
 2. „Postmetaphysical Philosophy and Apophatic Theology. From Jean-Luc Marion to the Paradoxical Status of Thought in Vladimir Lossky’s Theology”, conferință susținută în cadrul 10th Conference of the European Association for the Study of Religions (EASR), tema generală fiind „New Movements in Religion. Theories and Trends”, Ungaria, Budapesta, 18-22 septembrie 2011.

International Conferences in Romania

 1. „Creștinismul european – între secularizarea postmodernă și alternativa ortodoxă”, în cadrul conferinței internaționale „Integrarea europeană și valorile Bisericii”, organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 26-29 martie 2009.
 2. „Filosofie și discurs de laudă în simbolul niceo-constantinopolitan”, conferință susținută în cadrul simpozionului internațional „Credință și mărturisire; istorie și actualitate”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 4-6 noiembrie 2010.
 3. „Valorile familiei în context postmetafizic”, conferință susținută în cadrul simpozionului internațional „Familia creștină între tradiție și modernitate”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 2-5 noiembrie 2011.
 4. „Ontoteologia și depășirea ei în perioada constantiniană”, conferință susținută în cadrul simpozionului internațional „Credință și politică. Sfinții împărați Constantin și Elena, promotori și apărători ai libertății religioase”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 10-11 octombrie 2013.
 5. „Fenomenologia Sfintei Euharistii: participare și distanță”, conferință susținută în cadrul Simpozionului Internațional „Dumitru Stăniloae”, ediția a II-a, simpozion cu titlul „Comuniune euharistică și trăire filocalică”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Iași, 15-17 mai 2014.
 6. „Fenomenologie și teologie apofatică: Sf. Dionisie Areopagitul în gândirea lui Jean-Luc Marion”, conferință susținută în cadrul Congresului internațional „Sf. Dionisie Areopagitul – Izvoare, Context, Receptare”, Cluj-Napoca, 16-17 octombrie 2014.
 7. „Teologie și euharistie la Jean-Luc Marion”, conferință susținută în cadrul Simpozionului internațional „Euharistie, spovedanie, martiriu”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, 3-6 noiembrie 2014.
 8. „Misiunea prin argument: Jean-Luc Marion și apologia creștină”, conferință prezentată la Școala Internațională de Vară a Doctoranzilor Teologi, „Parohie, Mănăstire și Misiune. Valențe pastoral-misionare”, Sighișoara, 5-7 iulie 2015.
 9. „Lumina rațiunii şi limitele sale: relevanța teologică a criticii lui Jean-Luc Marion la adresa Dumnezeului conceptual”, conferință prezentată la Simpozionul internațional „Lumina și semnificațiile ei în teologia și spiritualitatea ortodoxă”, Craiova, 28-29 octombrie 2015.
 10. „Fenomenologia mărturiei creștine: Răspunsul iubirii în fața lumii”, conferință susținută la Simpozionul internațional Icoană, mărturie creștină, totalitarism, Cluj-Napoca, 6 noiembrie 2017.
 11. „Love in Fr. Dumitru Stăniloae’s Thought: A Phenomenological Approach”, International Conference „Great Romania. The Garden of the Mother of God and The ‘Patriarch’ of Romanian Theology and Spirituality, Father Dumitru Stăniloae”, Timișoara, October 1–4, 2018.

National Conferences

 1. „Eonul dogmatic – o profeție filosofică neîmplinită”, conferință susținută la Simpozionul „Filosofie și gândire europeană la universitatea clujeană”, Cluj, 2007.
 2. „Sf. Dionisie Areopagitul în contextul filosofiei postmetafizice”, conferință susținută în cadrul simpozionului „Teologie și filosofie la Sf. Dionisie Areopagitul”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, Tismana, 1-3 octombrie 2010.
 3. „Feuerbach și critica religiei. O relectură teologică”, conferință susținută în cadrul Celei de-a XX-a Sesiuni Științifice a D.C.S.U., organizată de Academia Română Filiala Cluj-Napoca și Institutul „George Barițiu”, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011.
 4. „Dumnezeul postmetafizic. Posibilitatea gândirii teologice astăzi”, conferință susținută la Biblioteca Județeană Bistrița-Năsăud, 19 martie 2012.
 5. „Sub semnul excesului: Cioran, suferința și Dumnezeu”, conferință susținută la Biblioteca Județeană „Octavian Goga”, Cluj-Napoca, 4 aprilie 2012.
 6. „Filosofia creștină a bolii. O abordare fenomenologică”, conferință susținută în cadrul Conferinței Naționale „Diaconie și Taumaturgie”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 9-10 noiembrie 2012.
 7. „Jean-Luc Marion, între fenomenologia radicală și teologia patristică”, conferință susținută în cadrul Conferințelor Centrului de Filosofie Antică și Medievală al Universității Babeș-Bolyai, moderator: Alexander Baumgarten, Cluj-Napoca, 15 decembrie 2015.
 8. „Transcendență și revelație: de la fenomenologie la teologie” [Transcendence and Revelation: from Phenomenology to Theology]. National Conference „Transcendență și imanență în teologia și filosofia românească recentă” [Trancendence and Imanence in Contemporary Romanian Theology and Philosophy]. Faculty of Theology, Ovidius University, Constanța. 3 March 2016.
 9. “Phenomenological Reduction and Theology”. Conference organized by Center for Dialogue between Theology and Philosophy, Babes-Bolyai University, October 17, 2017 [in Romanian].
 10. How the Truth Shows Itself: From Phenomenological Reduction to Theological Counter-Reduction. Conference given at Interdisciplinary Symposium “Truth, Knowledge, Faith. Scientific Perspectives in Science, Philosophy, and Theology.” 6th Edition. Arad (November 4, 2017). [In Romanian.]
 11. “Diacritical Thinking: Essay on Theo-Phenomenological Gnoseology.” Conference given at National Colloquium on Orthodox Dogmatic Theology. 7th ed. Iasi (April 26-27, 2018). [In Romanian.]

Pin It on Pinterest

Share This