Contribuții în volume colective

 1. „Prefață. Babelul ca neîntâlnire și răspunsul teologiei”, în Cristian Sonea, Lumea după Babel, Renașterea, Cluj-Napoca, 2017, pp. 7–12.
 2. „Fenomenologia fără epoché: Problema religiei la Husserl”, în Alin Tat și Nicolae Turcan (coord.), Simetriile înțelepciunii. Studii de filosofie și teologie (Theologia et Philosophia 1), Eikon, București, 2017, pp. 35–56.
 3. „Fenomenologia darului și educația religioasă”, în Vasile Stanciu și Cristian Sonea (coord.), Educație și mărturisire. Formarea creștină a tinerilor în spiritul viu al tradiției, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017, pp. 289–302.
 4. „Misiunea azi, între excercițiul rațiunii și lucrarea harului”, în Vasile Stanciu și Cristian Sonea (coord.), Misiunea parohiei și a mănăstirii într-o lume în continuă schimbare. Lucrările simpozionului internațional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă, 3-4 noiembrie 2015 (1), Renașterea, Cluj-Napoca, 2016, pp. 175–183.
 5. „Jean-Luc Marion și Dumnezeul postmetafizic”, în Alin Tat (coord.), Deja, dar nu încă. Studii ecumenice, Napoca Star, Cluj-Napoca, 2016, pp. 137–164.
 6. „Phenomenology and Apophatic Theology: the Reception of St Dionysius the Areopagite in Jean-Luc Marion’s Thought”, în Alin Tat și Claudiu Tuțu (coord.), Saint Dionysius the Areopagite. Sources, context, reception, Napoca Star, Cluj-Napoca, 2015, pp. 244–257.
 7. „Fenomenologia Sfintei Euharistii: participare și distanță”, în P Ion Vicovan, Paul-Cezar Hârlăoanu și Emilian-Iustinian Roman (coord.), Comuniune euharistică și trăire filocalică, Doxologia, Iași, 2015, pp. 162–168.
 8. „Credință, necredință, teodicee. Predică la Duminica Tomii”, în Vasile Stanciu și Liviu Vidican-Manci (coord.), Predici ale teologilor clujeni (2), Renașterea, Cluj-Napoca, 2015, pp. 121–127.
 9. „Teologie și euharistie la Jean-Luc Marion”, în Vasile Stanciu și Adrian Podaru (coord.), Euharistie, Spovedanie, Martiriu. Lucrările Simpozionului internațional al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (3-5 noiembrie 2014) (1), Renașterea, Cluj-Napoca, 2014, pp. 211–225.
 10. „Pilda talanților: economie sau dar?”, în Vasile Stanciu și Liviu Vidican-Manci (coord.), Predici ale teologilor clujeni la Duminicile Octoihului (1), Renașterea, Cluj-Napoca, 2014, pp. 137–142.
 11. „Arhid. prof. dr. Nicolae Balca”, în Vasile Stanciu și Ștefan Iloaie (coord.), 90 de ani de la înființarea Academiei Teologice din Cluj (1924-2014), Renașterea, Cluj-Napoca, 2014, pp. 30–31.
 12. „Filosofie și discurs de laudă în simbolul niceo-constantinopolitan”, în Valer Bel, Cristian Sonea și Grigore Dinu Moș (coord.), Credință și mărturisire. Istorie și actualitate, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, pp. 75–91.
 13. „Creștinismul european – între secularizarea postmodernă și alternativa ortodoxă”, în Ioan Vasile Leb, Gabriel-Viorel Gârdan și Dacian But-Căpușan (coord.), Integrarea europeană și valorile Bisericii, Renașterea, Cluj-Napoca, 2011, pp. 367–384.
 14. „Sf. Dionisie Areopagitul în contextul filosofiei postmetafizice”, în Picu Ocoleanu (coord.), Teologie și filosofie în opera Sf. Dionisie Areopagitul (Studia Theologica 1 3), Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010, pp. 213–286.
 15. „Argumentul Cioran”, în Marin Diaconu și Mihaela-Gențiana Stănișor (coord.), Întâlniri cu Cioran (1), cuvânt înainte de Eugen Simion, Fundația Națională pentru Știință și Artă, București, 2010, pp. 291–298.
 16. „Perspectiva morții în gândirea lui Cioran”, în Mircea Gelu Buta (coord.), Medicii și Biserica. Perspectivă ortodoxă contemporană asupra sfârșitului vieții (VI), Renașterea, Cluj-Napoca, 2008, pp. 158–182.
 17. „Eonul dogmatic – o profeție filosofică neîmplinită”, în Simpozionul „Filosofie și gândire europeană la universitatea clujeană”, Casa Cărții de Știință, Cluj, 2007, pp. 54–60.
 18. „Poezia ca inițiere și judecată”, Judecarea îngerului, Limes, Cluj-Napoca, 2001, p.
 19. „Dialectica românească a dorului”, în Valeriu Anania, De dincolo de ape. Pagini de jurnal și alte texte, Dacia, Cluj, 2000, pp. 155–158.

Pin It on Pinterest

Share This