Articole și recenzii

  1. Turcan, Nicolae, „Filosofia incurabilă”, Argeș XXII, nr. 10 (484) (octombrie 2022), pp. 26–27.
  2. Turcan, Nicolae, „Transgresiuni către bine”, Tribuna, nr. 481 (2022), p. 2.
  3. Turcan, Nicolae, „Discursul absolut al teologiei (II)”, Tribuna, nr. 477 (2022), p. 13.
  4. Turcan, Nicolae, „Discursul absolut al teologiei (III)”, Tribuna, nr. 478 (2022).
  5. Turcan, Nicolae, „Discursul absolut al teologiei (I)”, Tribuna, nr. 476 (2022), pp. 13–15.
  6. Turcan, Nicolae, „Discursul absolut”, Apostrof XXXIII, nr. 8 (387) (2022), pp. 20–21.
  7. Turcan, Nicolae, „Șase răspunsuri la o întrebare (ne)iertătoare”, Tribuna, nr. 465 (2022), p. 19.
  8. Turcan, Nicolae, „Liturghie și apofatism (I)”, Tribuna, nr. 457 (2021), p. 29.
  9. Turcan, Nicolae, „Cum să nu ajungi la viață prin gândire. Răsturnarea fenomenologiei la Michel Henry”, Tribuna XX, nr. 447 (16-30 aprilie 2021), p. 14.
  10. Turcan, Nicolae, „Liturghie și apofatism (IV)”, Tribuna, nr. 460 (2021), pp. 2, 26.
  11. Turcan, Nicolae, „Liturghie și apofatism (III)”, Tribuna, nr. 459 (2021), pp. 17–18.
  12. Turcan, Nicolae, „Liturghie și apofatism (II)”, Tribuna, nr. 458 (2021), p. 19.
  13. Turcan, Nicolae, „Memento mori ca repetiție a finitudinii (II)”, Tribuna 452 (2021), pp. 18–19.
  14. Turcan, Nicolae, „Memento mori ca repetiție a finitudinii (I)”, Tribuna 451 (2021), p. 8.
  15. Turcan, Nicolae, „Michel Henry și adevărul creștinismului”, Tribuna, nr. 449 (16–31 mai 2021), p. 7.
  16. Turcan, Nicolae, „Fidelitatea gândirii teologice”, Tribuna, nr. 429 (2020), p. 25.
  17. Turcan, Nicolae, „Logica economică și logica darului dumnezeiesc”, Lumina (1 dec. 2019), https://ziarullumina.ro/search/nicolae-turcan.html, https://ziarullumina.ro/search/nicolae-turcan.html.
  18. Turcan, Nicolae, „Cel care cheamă, cel care răspunde”, Tribuna, nr. 405 (2019), p. 27.
  19. Turcan, Nicolae, „Teologia ortodoxă ca viață”, Cetatea credinței, nr. 7 (2019), pp. 4-5.
  20. Turcan, Nicolae, „Teologia în trepte”, Tribuna, nr. 401 (2019), p. 15.
  21. Turcan, Nicolae, „Teo-fenomenologia iubirii la părintele Dumitru Stăniloae (IV)”, Tribuna, nr. 392 (2019).
  22. Turcan, Nicolae, „Dumnezeu, la limita argumentelor”, Tribuna (2018).
  23. Turcan, Nicolae, „Echilibrul teologiei”, Tribuna, nr. 379 (2018), p. 28.
  24. Turcan, Nicolae, „Teo-fenomenologia iubirii la părintele Dumitru Stăniloae (III)”, Tribuna, nr. 391 (2018), p. 20.
  25. Turcan, Nicolae, „Teo-fenomenologia iubirii la părintele Dumitru Stăniloae (II)”, Tribuna, nr. 390 (2018), p. 28.
  26. Turcan, Nicolae, „Teo-fenomenologia iubirii la părintele Dumitru Stăniloae (I)”, Tribuna, nr. 389 (2018), p. 26.
  27. Turcan, Nicolae, „Argumente și dragoste”, Renașterea, nr. 11 (2018).
  28. Turcan, Nicolae, „A crede și a (nu) cerceta”, Ziarul Lumina (20 ianuarie 2018).
  29. Turcan, Nicolae, „Animalul absolut”, Tribuna, nr. 362 (2017), p. 31.
  30. Turcan, Nicolae, „George Remete, Ființa și credința, vol. III: Credința (Ed. Paideia, București, 2016, 623 p.”, Tabor X, nr. 4 (2017), pp. 128-130.
  31. Turcan, Nicolae, „Inițierile luminii”, Tabor X, nr. 2 (2017), pp. 100-101.
  32. Turcan, Nicolae, „Teodor Vidam, Revirimentul eticii în gândirea filosofică românească”, Revista de filosofie LXIV, nr. 2 (2017), pp. 315-316.
  33. Turcan, Nicolae, „Imperfecțiuni”, Tribuna, nr. 360 (2017), p. 29.
  34. Turcan, Nicolae, „Credinciosul, ateul și o asimetrie”, Tribuna, nr. 357 (2017), p. 28.
  35. Turcan, Nicolae, „Fenomenele religioase și contra-reducția”, Tribuna, nr. 351 (16-30 aprilie 2017), p. 23.
  36. Turcan, Nicolae, „Filosofic, despre Părintele Dumitru Stăniloae”, Tribuna, nr. 342 (1-15 decembrie 2016), p. 23.
  37. Turcan, Nicolae, „Lumina în pictura lui Silviu Oravitzan”, Tribuna, nr. 340 (1-15 noiembrie 2016), p. 26.
  38. Turcan, Nicolae, „Știință, învățătură și memorie: semnale bibliografice”, Renașterea, nr. 1 (2015), p. 7.
  39. Turcan, Nicolae, „Religia în școli. Sofisme și argumente”, Renașterea, nr. 3 (2015), p. 2.
  40. Turcan, Nicolae, „Dumnezeu și noi, ceilalți”, Monitorul de Cluj XVII, nr. 177 (18 sept. 2014), pp. 6-7.
  41. Turcan, Nicolae, „Întrebarea radicală: de la metafizică la teologie”, Renașterea, nr. 5 (2014), p. 4.
  42. Turcan, Nicolae, „Ipocrizie și înțelepciune”, Renașterea, nr. 9 (2013), p. 3.
  43. Turcan, Nicolae, „Paradoxul înstrăinării”, Renașterea, nr. 6 (2013), p. 5.
  44. Turcan, Nicolae, „Să presupunem că Dumnezeu există…”, Renașterea, nr. 7 (2013), p. 5.
  45. Turcan, Nicolae, „Catafatic, apofatic și logofatic”, Tribuna, nr. 228 (2012), p. 27.
  46. Turcan, Nicolae, „Argumentul divin sau cum să (nu) îl convingi pe cel necredincios de existența lui Dumnezeu”, Renașterea, nr. 8 (2012), p. 9.
  47. Turcan, Nicolae, „Argumentul absolut și monstrul etic”, Tribuna, nr. 243 (2012), p. 25.
  48. Turcan, Nicolae, „Túlzás: változatok egy fogalomra”, Nagyvilág LVII, nr. 6 (2012), pp. 524-527.
  49. Turcan, Nicolae, „Despre iluzia transcendentală și ce mai rămâne de spus între rațiunea pură și cea practică în privința lui Dumnezeu (II)”, Tribuna, nr. 205 (2011), pp. 24-25.
  50. Turcan, Nicolae, „Aproape nimic despre dragoste. Începuturi”, Tribuna, nr. 208 (2011), p. 27.
  51. Turcan, Nicolae, „Despre iluzia transcendentală și ce mai rămâne de spus între rațiunea pură și cea practică în privința lui Dumnezeu (I)”, Tribuna, nr. 204 (2011), p. 26.
  52. Turcan, Nicolae, „Meditații la Postul Mare”, Cetatea credinței, nr. 2 (2011), p. 6.
  53. Turcan, Nicolae, „A gândi și a crede. Experiențe ale adevărului în lumina Învierii”, în, Izvoare de filosofie, Radio România Cultural, 2011.
  54. Turcan, Nicolae, „A crede, a nu crede”, Tribuna, nr. 185 (2010), p. 26.
  55. Turcan, Nicolae, „Cauzele revenirii religiei. Postmodernism și Tradiție”, Renașterea, nr. 5 (2010), p. 5.
  56. Turcan, Nicolae, „Corp și imagine”, Tribuna, nr. 199 (2010), p. 25.
  57. Turcan, Nicolae, „Creatori vs. păstrători ai Tradiției”, Renașterea, nr. 4 (2010), p. 4.
  58. Turcan, Nicolae, „Credință și failibilism”, Tribuna, nr. 179 (2010), p. 21.
  59. Turcan, Nicolae, „Jocul rătăcitorului onest”, Tribuna, nr. 193 (2010), p. 25.
  60. Turcan, Nicolae, „Kis gondolatok Istenről”, Korunk XXI, nr. 8 (2010), pp. 3-6.
  61. Turcan, Nicolae, „Teo-ideologia sau despre pericolul imposibilității de a mai crede”, Renașterea, nr. 4 (2010).
  62. Turcan, Nicolae, „Teologia și filosofia lui Joseph Ratzinger. Argumente noi pentru o veche armonie”, Tribuna, nr. 181 (2010), p. 17.
  63. Turcan, Nicolae, „Filosofie și discurs de laudă în simbolul niceo-constantinopolitan”, conferință prezentată la Simpozionul internațional „Credință și mărturisire; istorie și actualitate”, 4-6 noiembrie 2010.
  64. Turcan, Nicolae, „Considerații tinere, fără minte și fără bibliografie”, Timpul, nr. 8 (2009), p. 23.
  65. Turcan, Nicolae, „Despre nelibertate”, Tribuna, nr. 167 (2009), p. 23.
  66. Turcan, Nicolae, „Despre nimic și vocație”, Tribuna, nr. 159 (2009), p. 25.
  67. Turcan, Nicolae, „Dezobișnuirea de sine și virtuțile imposibile”, Tribuna (2009), p. 163.
  68. Turcan, Nicolae, „Inutilitatea conceptului de «păcat» în creștinismul gândirii slabe”, Renașterea, nr. 1 (2009), p. 5.
  69. Turcan, Nicolae, „Invizibila normalitate”, Tribuna, nr. 157 (2009), p. 24.
  70. Turcan, Nicolae, „Raiul în cultura populară”, Tribuna, nr. 171 (2009), p. 26.
  71. Turcan, Nicolae, „Rațiunile credinței”, Tribuna, nr. 165 (2009), p. 21.
  72. Turcan, Nicolae, „(Răs)timpul credinței”, Tribuna, nr. 173 (2009), p. 20.
  73. Turcan, Nicolae, „Reflexia Coloanei infinitului într-un poem de Ioan Alexandru”, Renașterea, nr. 5 (2009), p. 7.
  74. Turcan, Nicolae, „Tradiția Bisericii. Fidelitate și înțelegere”, Tribuna, nr. 169 (2009), p. 22.
  75. Turcan, Nicolae, „Gândirea slabă și creștinismul”, Tribuna, nr. 147 (2008), p. 21.
  76. Turcan, Nicolae, „Credința și patologiile ei”, Renașterea, nr. 3 (2008), p. 6.
  77. Turcan, Nicolae, „Deschiderea gândirii”, Tribuna, nr. 130 (2008), p. 21.
  78. Turcan, Nicolae, „Despre trândăvie și ratare”, Renașterea, nr. 6 (2008), p. 6.
  79. Turcan, Nicolae, „Dumnezeul plagiat”, Tribuna, nr. 135 (2008), pp. 21-22.
  80. Turcan, Nicolae, „Filozofia și credința creștină. Relevanța unor întâlniri inaugurale”, Tribuna, nr. 132 (2008), p. 17.
  81. Turcan, Nicolae, „Gândirea smerită”, Renașterea, nr. 7-8 (2008), p. 5.
  82. Turcan, Nicolae, „În apărarea verbului „a crede””, Renașterea, nr. 9 (2008), p. 5.
  83. Turcan, Nicolae, „Lume, second life și reducție ascetică”, Tribuna, nr. 139 (2008), p. 19.
  84. Turcan, Nicolae, „Teodor Baconsky, Despre necunoscut”, Tabor, nr. 11 (2008), pp. 95-96.
  85. Turcan, Nicolae, „Teologia: între știință și revelație”, Tribuna, nr. 141 (2008), p. 20.
  86. Turcan, Nicolae, „Recesivitatea selectivă”, Tribuna, nr. 149 (2008), p. 26.
  87. Turcan, Nicolae, „Așteptarea gânditoare sau despre aletheofanii”, Renașterea, nr. 7-8 (2007), p. 4.
  88. Turcan, Nicolae, „Bucuria învierii ca atitudine filosofică”, Renașterea, nr. 4 (2007), p. 5.
  89. Turcan, Nicolae, „Despre bucuria sărbătorilor”, Renașterea, nr. 12 (2007), p. 8.
  90. Turcan, Nicolae, „Despre întrebările radicale”, Renașterea, nr. 5 (2007), p. 9.
  91. Turcan, Nicolae, „Despre neînțelegere. După un cuvânt al Sfântului Maxim Mărturisitorul”, Renașterea, nr. 9 (2007), p. 9.
  92. Turcan, Nicolae, „Dumnezeul rațiunii sălbatice”, Verso, nr. 12-13 (2007), p. 26.
  93. Turcan, Nicolae, „O maximă a eticii ortodoxe”, Renașterea, nr. 1 (2007), p. 5.
  94. Turcan, Nicolae, „Rațiune și religie”, Observatorul militar, nr. 6 (2007).
  95. Turcan, Nicolae, „Spiritul critic și porunca de a nu judeca pe aproapele”, Renașterea, nr. 10 (2007), p. 4.
  96. Turcan, Nicolae, „Mama, dionisiacul tata și «Eminescu ăla»”, Tribuna V, nr. 86 (2006), p. 22.
  97. Turcan, Nicolae, „Dumnezeu ca argument. Reîntâlnirea filosofiei cu teologia”, Tribuna, nr. 126 (2006), p. 21.
  98. Turcan, Nicolae, „Sfârșitul războiului rece al modernității”, România Literară, nr. 13 (2006).
  99. Turcan, Nicolae, „Tranziția culturală românească – o tranziție continuă”, Observator cultural, nr. 310 (2006).
  100. Turcan, Nicolae, „Acasă printre străini. Fără virgulă”, Apostrof, nr. 2 (2005).
  101. Turcan, Nicolae, „Analiza discursului și patosul obiectivității”, Apostrof, nr. 6 (2005).
  102. Turcan, Nicolae, „Basarab Nicolescu și noua gnoză a transdisciplinarității”, Apostrof (2005).
  103. Turcan, Nicolae, „Cât spune un filosof și cât tace?”, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Philosophia, nr. 1 (2005), pp. 129-130.
  104. Turcan, Nicolae, „Dezbaterile Phantasma. Concepte vedere”, Observator cultural, nr. 259 (2005).
  105. Turcan, Nicolae, „Eminescu în cheie filosofică”, Apostrof, nr. 9 (2005).
  106. Turcan, Nicolae, „Femeile lui Cărtărescu”, Apostrof, nr. 4 (2005).
  107. Turcan, Nicolae, „Monografie Petrovici”, Apostrof, nr. 1 (2005).
  108. Turcan, Nicolae, „Petrovici surprinzătorul”, Apostrof, nr. 1 (2005).
  109. Turcan, Nicolae, „Cioran, despre câteva popoare cu adevărat importante”, Apostrof, nr. 1 (2004).
  110. Turcan, Nicolae, „Cum am devenit bucureștean”, Apostrof, nr. 4 (2004).
  111. Turcan, Nicolae, „De la exilul continuu, la exilul definitiv”, Apostrof, nr. 8 (2004).
  112. Turcan, Nicolae, „Despre oaie în casa mioriticului”, Tribuna, nr. 52 (2004), p. 5.
  113. Turcan, Nicolae, „Identitatea artei”, Apostrof, nr. 3 (2004).
  114. Turcan, Nicolae, „Imaginarul violent al românilor”, Apostrof, nr. 12 (2004).
  115. Turcan, Nicolae, „Poezia ca gândire esențială”, Apostrof, nr. 2 (2004).
  116. Turcan, Nicolae, „Scurtă discuție despre sex, ideologie și literatură”, Tribuna, nr. 55 (2004), p. 6.
  117. Turcan, Nicolae, „Școala monografică a lui Dimitrie Gusti”, Apostrof, nr. 8 (2004).
  118. Turcan, Nicolae, „Către neînțelegere”, Apostrof 5, nr. 168 (2004), p. 10.
  119. Turcan, Nicolae, „Cartea de recitire”, Apostrof, nr. 10 (2003).
  120. Turcan, Nicolae, „Dialog asupra metodei”, Observator cultural, nr. 196 (2003).
  121. Turcan, Nicolae, „Istoria ca locuri ale memoriei”, Observator cultural, nr. 165-166 (2003).
  122. Turcan, Nicolae, „Semiotica, un nou organon”, Apostrof, nr. 11 (2003).
  123. Turcan, Nicolae, „O critică a modernității”, Piața literară, nr. 6 (2002).
  124. Turcan, Nicolae, „Supraviețuirea în infern”, Piața literară, nr. 10 (2002).
  125. Turcan, Nicolae, „Bine ați venit în Phantasma!”, Observator cultural, nr. 113 (2002).
  126. Turcan, Nicolae, „Anarhetipul – un nou concept critic?”, Observator cultural, nr. 143 (2002).
  127. Turcan, Nicolae, „Căderea în resentiment și eșecul modernizării”, Steaua, nr. 7 (2002).
  128. Turcan, Nicolae, „Cu mașina printre rândurile de carte”, Campus, nr. 1 (2002).
  129. Turcan, Nicolae, „Dincolo de singurătate”, Piața literară, nr. 10 (2002).
  130. Turcan, Nicolae, „Diversitatea și limitele interpretării”, Piața literară, nr. 9 (2002).
  131. Turcan, Nicolae, „Gândirea despre corp ca gândire a corpului însuși”, Renașterea, nr. 2 (2002).
  132. Turcan, Nicolae, „Istorie și arhetip”, Piața literară, nr. 3 (2002).
  133. Turcan, Nicolae, „Literatura ca experiență spirituală”, Piața literară, nr. 13 (2002).
  134. Turcan, Nicolae, „Rezistența ca supraviețuire”, Piața literară, nr. 17 (2002), p. 14.
  135. Turcan, Nicolae, „L’imaginaire mythologique du communisme”, Caietele Echinox.
  136. Turcan, Nicolae, „Une critique de la modernité”, Caietele Echinox.

Pin It on Pinterest

Share This