1. Turcan, Nicolae, „Chemarea religioasă în spiritualitatea ortodoxă. O abordare teo-fenomenologică”, în Adrian Lemeni, diac. Adrian Sorin Mihalache și Nicolae Turcan (ed.), Ordinea profundă a universului și ideologiile relativiste actuale. Repere ale tradiției iudeo-creștine valorificate în dialogul dintre teologie, filosofie și știință. Simpozion național interdisciplinar: Cluj-Napoca, 12–20 octombrie 2019, Basilica, Renașterea, București, Cluj-Napoca, 2021, pp. 155–174, ISBN 978-606-29-0455-5.
 2. Turcan, Nicolae, „Fenomenologia vieții și adevărul creștinismului la Michel Henry”, în Teofil Tia și Adrian Podaru (ed.), Pastorația și filantropia creștină în vreme de pandemie: șansă, povară sau normalitate identitară, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2021, pp. 287–300, ISBN 978-606-37-1268-5.
 3. Turcan, Nicolae, „Lumina rațiunii și limitele sale: relevanța teologică a criticii lui Jean-Luc Marion la adresa Dumnezeului conceptual”, în Nicolae Răzvan Stan (ed.), Lumina și semnificațiile ei în teologia și spiritualitatea ortodoxă, Universitaria Craiova, Mitropolia Olteniei, Craiova, 2020, pp. 276–287, ISBN 978-606-14-1618-9.
 4. Turcan, Nicolae, „Omul sfințit, omul imposibilului”, în Marius Vasileanu (ed.), Portretul preotului în secolul XXI, Lumea Credinței, București, 2019, p.???
 5. Turcan, Nicolae, „Funcția unificatoare a iubirii la Părintele Dumitru Stăniloae”, în Vasile Stanciu și Cristian Sonea (ed.), Unitate și identitate. Ortodoxia românilor între comuniunea răsăriteană și dialogul cu Apusul, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2019, pp. 298–313.
 6. Turcan, Nicolae, „Marginalii apologetice. Trei argumente pentru credință”, în Arhid. Claudiu-Ioan Grama (ed.), Mitropolitul Andrei – păstorul blând al Transilvaniei euharistice, vol. 2, Studii in honorem, Renașterea, Cluj, 2019, pp. 379–389.
 7. Turcan, Nicolae, „Fenomenologie și teologie apofatică: Sf. Dionisie Areopagitul în gândirea lui Jean-Luc Marion”, în Alin Tat și Claudiu Tuțu (ed.), Dionisie Areopagitul. Surse, context, receptare, Napoca Star, Cluj-Napoca, 2018, pp. 231–247, ISBN 978-606-690-779-8.
 8. Turcan, Nicolae, „Gândirea diacritică. Apologie și misiune culturală”, în Patriciu Vlaicu și Răzvan Perșa (ed.), Tradiția canonică și misiunea Bisericii, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018, pp. 332–350.
 9. Turcan, Nicolae, „Cum apare Adevărul? De la reducția fenomenologică la contra-reducția teologică”, în Adrian Lemeni, diac. Sorin Mihalache și pr. Cristinel Ioja (ed.), Adevăr, cunoaștere, credință. Perspective științifice, filosofice și teologice. Simpozion național interdisciplinar, Arad, 1–5 noiembrie 2017, Ed. Basilica, Ed. Universității „Aurel Vlaicu”, București, Arad, 2018, pp. 249–269, ISBN 978-606-29-0288-9.
 10. Turcan, Nicolae, „Fenomenologie și teologie la Jean-Yves Lacoste”, în Alexandru Buzalic și Ionuț Mihai Popescu (ed.), Identitate națională și spirit european, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018, pp. 389-404.
 11. Turcan, Nicolae, „Discurs și experiență a lui Dumnezeu. Catafatic, apofatic, logofatic”, în Daniel Mocanu (ed.), In honorem pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2018, pp. 305-311.
 12. Turcan, Nicolae, „Către înțelepciunea credinței. O meditație”, în Cristian Sonea și Paul Siladi (ed.), In honorem pr. prof. univ. dr. Valer Bel, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018, pp. 405-414.
 13. Turcan, Nicolae, „Fenomenologia mărturiei creștine. Răspunsul iubirii în fața lumii”, în Vasile Stanciu și Cristian Sonea (ed.), Icoană, mărturie creștină, totalitarism, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018, pp. 231–241, ISBN 978-606-37-0251-8.
 14. Turcan, Nicolae, „Fenomenologia fără epoché: Problema religiei la Husserl”, în Alin Tat și Nicolae Turcan (ed.), Simetriile înțelepciunii. Studii de filosofie și teologie (Theologia et Philosophia 1), Eikon, București, 2017, pp. 35-56.
 15. Turcan, Nicolae, „Fenomenologia darului și educația religioasă”, în Vasile Stanciu și Cristian Sonea (ed.), Educație și mărturisire. Formarea creștină a tinerilor în spiritul viu al Tradiției, vol. 1, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017, pp. 289-302.
 16. Turcan, Nicolae, „Anticipare și mărturisire. Despre eshatologie la Jean-Yves Lacoste”, în Vasile Stanciu și Cristian Sonea (ed.), Educație și Mărturisire. Formarea creștină a tinerilor în spiritul viu al Tradiției, vol. 2, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2017, pp. 9-25, ISBN 978-606-37-0295-2.
 17. Turcan, Nicolae, „Oravitzan sau arta ca teologie”, în Vasile Stanciu și Cristian Sonea (ed.), Mărturisirea credinței prin cuvânt și artă în Biserica Ortodoxă Română în perioada comunismului, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2017, pp. 350–356, ISBN 978-606-37-0296-9.
 18. Turcan, Nicolae, „Misiunea azi, între excercițiul rațiunii și lucrarea harului”, în Vasile Stanciu și Cristian Sonea (ed.), Misiunea parohiei și a mănăstirii într-o lume în continuă schimbare. Lucrările simpozionului internațional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă, 3-4 noiembrie 2015, vol. 1, Renașterea, Cluj-Napoca, 2016, pp. 175-183.
 19. Turcan, Nicolae, „Jean-Luc Marion și Dumnezeul postmetafizic”, în Alin Tat (ed.), Deja, dar nu încă. Studii ecumenice, Napoca Star, Cluj-Napoca, 2016, pp. 137-164.
 20. Turcan, Nicolae, „Credință, necredință, teodicee. Predică la Duminica Tomii”, în Vasile Stanciu și Liviu Vidican-Manci (ed.), Cuvântul Tău este Adevărul (Ioan 17, 17). Predici ale teologilor clujeni la Triod și Penticostar, vol. 2, Renașterea, Cluj-Napoca, 2015, pp. 121-127.
 21. Turcan, Nicolae, „Phenomenology and Apophatic Theology: the Reception of St Dionysius the Areopagite in Jean-Luc Marion’s Thought”, în Alin Tat și Claudiu Tuțu (ed.), Saint Dionysius the Areopagite. Sources, context, reception, Napoca Star, Cluj-Napoca, 2015, pp. 244-257.
 22. Turcan, Nicolae, „Overcoming Onto-Theology during The Age of Constantine”, în Marian Gh. Simion și Cristian Sonea (ed.), Faith and Politics: Emperor Constantine, Orthodox Church and Freedom, Institute for Peace Studies in Eastern Christianity/Cluj-University Press, Cambridge/Cluj-Napoca, 2014, pp. 367-373.
 23. Turcan, Nicolae, „Arhid. prof. dr. Nicolae Balca”, în Vasile Stanciu și Ştefan Iloaie (ed.), 90 de ani de la înființarea Academiei Teologice din Cluj (1924-2014), Renașterea, Cluj-Napoca, 2014, pp. 30-31.
 24. Turcan, Nicolae, „Pilda talanților: economie sau dar?”, în Vasile Stanciu și Liviu Vidican-Manci (ed.), Predici ale teologilor clujeni la Duminicile Octoihului, vol. 1, Renașterea, Cluj-Napoca, 2014, pp. 137-142.
 25. Turcan, Nicolae, „Teologie și euharistie la Jean-Luc Marion”, în Vasile Stanciu și Adrian Podaru (ed.), Euharistie, Spovedanie, Martiriu. Lucrările Simpozionului internațional al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (3-5 noiembrie 2014), vol. 1, Renașterea, Cluj-Napoca, 2014, pp. 211-225.
 26. Turcan, Nicolae, „Filosofie și discurs de laudă în simbolul niceo-constantinopolitan”, în Valer Bel, Cristian Sonea și Grigore Dinu Moș (ed.), Credință și mărturisire. Istorie și actualitate, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, pp. 75-91.
 27. Turcan, Nicolae, „Creștinismul european – între secularizarea postmodernă și alternativa ortodoxă”, în Ioan Vasile Leb, Gabriel-Viorel Gârdan și Dacian But-Căpușan (ed.), Integrarea europeană și valorile Bisericii, Renașterea, Cluj-Napoca, 2011, pp. 367-384.
 28. Turcan, Nicolae, „Sf. Dionisie Areopagitul în contextul filosofiei postmetafizice”, în Picu Ocoleanu (ed.), Teologie și filosofie în opera Sf. Dionisie Areopagitul (Studia Theologica), vol. 1, Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010, pp. 213-286.
 29. Turcan, Nicolae, „Argumentul Cioran”, în Marin Diaconu și Mihaela-Gențiana Stănișor (ed.), Întâlniri cu Cioran, vol. 1, Fundația Națională pentru Știință și Artă, București, 2010, pp. 291-298.
 30. Turcan, Nicolae, „Perspectiva morții în gândirea lui Cioran”, în Mircea Gelu Buta (ed.), Medicii și Biserica. Perspectivă ortodoxă contemporană asupra sfârșitului vieții, vol. VI, Renașterea, Cluj-Napoca, 2008, pp. 158-182.

Pin It on Pinterest

Share This