Short Articles & Book Reviews

 1. Turcan, Nicolae. “Filosofia incurabilă.” Argeș XXII, no. 10 (484) (octombrie 2022): 26–27.
 2. ———. “Transgresiuni către bine.” Tribuna, no. 481 (2022): 2.
 3. ———. “Discursul absolut al teologiei (II).” Tribuna, no. 477 (2022): 13.
 4. ———. “Discursul absolut al teologiei (III).” Tribuna, no. 478 (2022).
 5. ———. “Discursul absolut al teologiei (I).” Tribuna, no. 476 (2022): 13–15.
 6. ———. “Discursul absolut.” Apostrof XXXIII, no. 8 (387) (2022): 20–21.
 7. ———. “Șase răspunsuri la o întrebare (ne)iertătoare.” Tribuna, no. 465 (2022): 19.
 8. ———. “Liturghie și apofatism (I).” Tribuna, no. 457 (2021): 29.
 9. ———. “Cum să nu ajungi la viață prin gândire. Răsturnarea fenomenologiei la Michel Henry.” Tribuna XX, no. 447 (16-30 aprilie 2021): 14.
 10. ———. “Liturghie și apofatism (IV).” Tribuna, no. 460 (2021): 2, 26.
 11. ———. “Liturghie și apofatism (III).” Tribuna, no. 459 (2021): 17–18.
 12. ———. “Liturghie și apofatism (II).” Tribuna, no. 458 (2021): 19.
 13. ———. “Memento mori ca repetiție a finitudinii (II).” Tribuna 452 (2021): 18–19.
 14. ———. “Memento mori ca repetiție a finitudinii (I).” Tribuna 451 (2021): 8.
 15. ———. “Michel Henry și adevărul creștinismului.” Tribuna, no. 449 (16–31 mai 2021): 7.
 16. ———. “Fidelitatea gândirii teologice.” Tribuna, no. 429 (2020): 25.
 17. ———. “Logica economică și logica darului dumnezeiesc.” Lumina  (1 dec. 2019). https://ziarullumina.ro/search/nicolae-turcan.html.
 18. ———. “Cel care cheamă, cel care răspunde.” Tribuna, no. 405 (2019): 27.
 19. ———. “Teologia ortodoxă ca viață.” Cetatea credinței, no. 7 (2019): 4-5.
 20. ———. “Teologia în trepte.” Tribuna, no. 401 (2019): 15.
 21. ———. “Teo-fenomenologia iubirii la părintele Dumitru Stăniloae (IV).” Tribuna, no. 392 (2019).
 22. ———. “Dumnezeu, la limita argumentelor.” Tribuna  (2018).
 23. ———. “Echilibrul teologiei.” Tribuna, no. 379 (2018): 28.
 24. ———. “Teo-fenomenologia iubirii la părintele Dumitru Stăniloae (III).” Tribuna, no. 391 (2018): 20.
 25. ———. “Teo-fenomenologia iubirii la părintele Dumitru Stăniloae (II).” Tribuna, no. 390 (2018): 28.
 26. ———. “Teo-fenomenologia iubirii la părintele Dumitru Stăniloae (I).” Tribuna, no. 389 (2018): 26.
 27. ———. “Argumente și dragoste.” Renașterea, no. 11 (2018).
 28. ———. “A crede și a (nu) cerceta.” Ziarul Lumina, 20 ianuarie 2018.
 29. ———. “Animalul absolut.” Tribuna, no. 362 (2017): 31.
 30. ———. “George Remete, Ființa și credința, vol. III: Credința (Ed. Paideia, București, 2016, 623 p.”. Tabor X, no. 4 (2017): 128-30.
 31. ———. “Inițierile luminii.” Tabor X, no. 2 (2017): 100-01.
 32. ———. “Teodor Vidam, Revirimentul eticii în gândirea filosofică românească.” Review of Teodor Vidam, Revirimentul eticii în gândirea filosofică românească. Revista de filosofie LXIV, no. 2 (2017): 315-16.
 33. ———. “Imperfecțiuni.” Tribuna, no. 360 (2017): 29.
 34. ———. “Credinciosul, ateul și o asimetrie.” Tribuna, no. 357 (2017): 28.
 35. ———. “Fenomenele religioase și contra-reducția.” Tribuna, no. 351 (16-30 aprilie 2017): 23.
 36. ———. “Filosofic, despre Părintele Dumitru Stăniloae.” Tribuna, no. 342 (1-15 decembrie 2016): 23.
 37. ———. “Lumina în pictura lui Silviu Oravitzan.” Tribuna, no. 340 (1-15 noiembrie 2016): 26.
 38. ———. “Știință, învățătură și memorie: semnale bibliografice.” Renașterea, no. 1 (2015): 7.
 39. ———. “Religia în școli. Sofisme și argumente.” Renașterea, no. 3 (2015): 2.
 40. ———. “Dumnezeu și noi, ceilalți.” Monitorul de Cluj XVII, no. 177 (18 sept. 2014): 6-7.
 41. ———. “Întrebarea radicală: de la metafizică la teologie.” Renașterea, no. 5 (2014): 4.
 42. ———. “Ipocrizie și înțelepciune.” Renașterea, no. 9 (2013): 3.
 43. ———. “Paradoxul înstrăinării.” Renașterea, no. 6 (2013): 5.
 44. ———. “Să presupunem că Dumnezeu există…”. Renașterea, no. 7 (2013): 5.
 45. ———. “Catafatic, apofatic și logofatic.” Tribuna, no. 228 (2012): 27.
 46. ———. “Argumentul divin sau cum să (nu) îl convingi pe cel necredincios de existența lui Dumnezeu.” Renașterea, no. 8 (2012): 9.
 47. ———. “Argumentul absolut și monstrul etic.” Tribuna, no. 243 (2012): 25.
 48. ———. “Túlzás: változatok egy fogalomra.” Nagyvilág LVII, no. 6 (2012): 524-27.
 49. ———. “Despre iluzia transcendentală și ce mai rămâne de spus între rațiunea pură și cea practică în privința lui Dumnezeu (II).” Tribuna, no. 205 (2011): 24-25.
 50. ———. “Aproape nimic despre dragoste. Începuturi.” Tribuna, no. 208 (2011): 27.
 51. ———. “Despre iluzia transcendentală și ce mai rămâne de spus între rațiunea pură și cea practică în privința lui Dumnezeu (I).” Tribuna, no. 204 (2011): 26.
 52. ———. “Meditații la Postul Mare.” Cetatea credinței, no. 2 (2011): 6.
 53. ———. “A gândi și a crede. Experiențe ale adevărului în lumina Învierii.” Izvoare de filosofie, Radio România Cultural, 17 decembrie 2011.
 54. ———. “A crede, a nu crede.” Tribuna, no. 185 (2010): 26.
 55. ———. “Cauzele revenirii religiei. Postmodernism și Tradiție.” Renașterea, no. 5 (2010): 5.
 56. ———. “Corp și imagine.” Tribuna, no. 199 (2010): 25.
 57. ———. “Creatori vs. păstrători ai Tradiției.” Renașterea, no. 4 (2010): 4.
 58. ———. “Credință și failibilism.” Tribuna, no. 179 (2010): 21.
 59. ———. “Jocul rătăcitorului onest.” Tribuna, no. 193 (2010): 25.
 60. ———. “Kis gondolatok Istenről.” Korunk XXI, no. 8 (2010): 3-6.
 61. ———. “Teo-ideologia sau despre pericolul imposibilității de a mai crede.” Renașterea, no. 4 (2010).
 62. ———. “Teologia și filosofia lui Joseph Ratzinger. Argumente noi pentru o veche armonie.” Tribuna, no. 181 (2010): 17.
 63. ———. “Filosofie și discurs de laudă în simbolul niceo-constantinopolitan.” Paper presented at the Simpozionul internațional „Credință și mărturisire; istorie și actualitate”, 4-6 noiembrie 2010.
 64. ———. “Considerații tinere, fără minte și fără bibliografie.” Timpul, no. 8 (2009): 23.
 65. ———. “Despre nelibertate.” Tribuna, no. 167 (2009): 23.
 66. ———. “Despre nimic și vocație.” Tribuna, no. 159 (2009): 25.
 67. ———. “Dezobișnuirea de sine și virtuțile imposibile.” Tribuna  (2009): 163.
 68. ———. “Inutilitatea conceptului de «păcat» în creștinismul gândirii slabe.” Renașterea, no. 1 (2009): 5.
 69. ———. “Invizibila normalitate.” Tribuna, no. 157 (2009): 24.
 70. ———. “Raiul în cultura populară.” Tribuna, no. 171 (2009): 26.
 71. ———. “Rațiunile credinței.” Tribuna, no. 165 (2009): 21.
 72. ———. “(Răs)timpul credinței.” Tribuna, no. 173 (2009): 20.
 73. ———. “Reflexia Coloanei infinitului într-un poem de Ioan Alexandru.” Renașterea, no. 5 (2009): 7.
 74. ———. “Tradiția Bisericii. Fidelitate și înțelegere.” Tribuna, no. 169 (2009): 22.
 75. ———. “Gândirea slabă și creștinismul.” Tribuna, no. 147 (2008): 21.
 76. ———. “Credința și patologiile ei.” Renașterea, no. 3 (2008): 6.
 77. ———. “Deschiderea gândirii.” Tribuna, no. 130 (2008): 21.
 78. ———. “Despre trândăvie și ratare.” Renașterea, no. 6 (2008): 6.
 79. ———. “Dumnezeul plagiat.” Tribuna, no. 135 (2008): 21-22.
 80. ———. “Filozofia și credința creștină. Relevanța unor întâlniri inaugurale.” Tribuna, no. 132 (2008): 17.
 81. ———. “Gândirea smerită.” Renașterea, no. 7-8 (2008): 5.
 82. ———. “În apărarea verbului „a crede”.” Renașterea, no. 9 (2008): 5.
 83. ———. “Lume, second life și reducție ascetică.” Tribuna, no. 139 (2008): 19.
 84. ———. “Teodor Baconsky, Despre necunoscut.” Tabor, no. 11 (2008): 95-96.
 85. ———. “Teologia: între știință și revelație.” Tribuna, no. 141 (2008): 20.
 86. ———. “Recesivitatea selectivă.” Tribuna, no. 149 (2008): 26.
 87. ———. “Așteptarea gânditoare sau despre aletheofanii.” Renașterea, no. 7-8 (2007): 4.
 88. ———. “Bucuria învierii ca atitudine filosofică.” Renașterea, no. 4 (2007): 5.
 89. ———. “Despre bucuria sărbătorilor.” Renașterea, no. 12 (2007): 8.
 90. ———. “Despre întrebările radicale.” Renașterea, no. 5 (2007): 9.
 91. ———. “Despre neînțelegere. După un cuvânt al Sfântului Maxim Mărturisitorul.” Renașterea, no. 9 (2007): 9.
 92. ———. “Dumnezeul rațiunii sălbatice.” Verso, no. 12-13 (2007): 26.
 93. ———. “O maximă a eticii ortodoxe.” Renașterea, no. 1 (2007): 5.
 94. ———. “Rațiune și religie.” Observatorul militar, no. 6 (2007).
 95. ———. “Spiritul critic și porunca de a nu judeca pe aproapele.” Renașterea, no. 10 (2007): 4.
 96. ———. “Mama, dionisiacul tata și «Eminescu ăla».” Tribuna V, no. 86 (2006): 22.
 97. ———. “Dumnezeu ca argument. Reîntâlnirea filosofiei cu teologia.” Tribuna, no. 126 (2006): 21.
 98. ———. “Sfârșitul războiului rece al modernității.” România Literară, no. 13 (2006).
 99. ———. “Tranziția culturală românească – o tranziție continuă.” Observator cultural, no. 310 (2006).
 100. ———. “Acasă printre străini. Fără virgulă.” Apostrof, no. 2 (2005).
 101. ———. “Analiza discursului și patosul obiectivității.” Apostrof, no. 6 (2005).
 102. ———. “Basarab Nicolescu și noua gnoză a transdisciplinarității.” Apostrof  (2005).
 103. ———. “Cât spune un filosof și cât tace?”. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Philosophia, no. 1 (2005): 129-30.
 104. ———. “Dezbaterile Phantasma. Concepte vedere.” Observator cultural, no. 259 (2005).
 105. ———. “Eminescu în cheie filosofică.” Apostrof, no. 9 (2005).
 106. ———. “Femeile lui Cărtărescu.” Apostrof, no. 4 (2005).
 107. ———. “Monografie Petrovici.” Apostrof, no. 1 (2005).
 108. ———. “Petrovici surprinzătorul.” Apostrof, no. 1 (2005).
 109. ———. “Cioran, despre câteva popoare cu adevărat importante.” Apostrof, no. 1 (2004).
 110. ———. “Cum am devenit bucureștean.” Apostrof, no. 4 (2004).
 111. ———. “De la exilul continuu, la exilul definitiv.” Apostrof, no. 8 (2004).
 112. ———. “Despre oaie în casa mioriticului.” Tribuna, no. 52 (2004): 5.
 113. ———. “Identitatea artei.” Apostrof, no. 3 (2004).
 114. ———. “Imaginarul violent al românilor.” Apostrof, no. 12 (2004).
 115. ———. “Poezia ca gândire esențială.” Apostrof, no. 2 (2004).
 116. ———. “Scurtă discuție despre sex, ideologie și literatură.” Tribuna, no. 55 (2004): 6.
 117. ———. “Școala monografică a lui Dimitrie Gusti.” Apostrof, no. 8 (2004).
 118. ———. “Către neînțelegere.” Apostrof 5, no. 168 (2004): 10.
 119. ———. “Cartea de recitire.” Apostrof, no. 10 (2003).
 120. ———. “Dialog asupra metodei.” Observator cultural, no. 196 (2003).
 121. ———. “Istoria ca locuri ale memoriei.” Observator cultural, no. 165-166 (2003).
 122. ———. “Semiotica, un nou organon.” Apostrof, no. 11 (2003).
 123. ———. “O critică a modernității.” Piața literară, no. 6 (2002).
 124. ———. “Supraviețuirea în infern.” Piața literară, no. 10 (2002).
 125. ———. “Bine ați venit în Phantasma!”. Observator cultural, no. 113 (2002).
 126. ———. “Anarhetipul – un nou concept critic?”. Observator cultural, no. 143 (2002).
 127. ———. “Căderea în resentiment și eșecul modernizării.” Steaua, no. 7 (2002).
 128. ———. “Cu mașina printre rândurile de carte.” Campus, no. 1 (2002).
 129. ———. “Dincolo de singurătate.” Piața literară, no. 10 (2002).
 130. ———. “Diversitatea și limitele interpretării.” Piața literară, no. 9 (2002).
 131. ———. “Gândirea despre corp ca gândire a corpului însuși.” Renașterea, no. 2 (2002).
 132. ———. “Istorie și arhetip.” Piața literară, no. 3 (2002).
 133. ———. “Literatura ca experiență spirituală.” Piața literară, no. 13 (2002).
 134. ———. “Rezistența ca supraviețuire.” Piața literară, no. 17 (2002): 14.
 135. ———. “L’imaginaire mythologique du communisme.” Caietele Echinox.
 136. ———. “Une critique de la modernité.” Caietele Echinox.

Pin It on Pinterest

Share This