1. „Liturgy and Apophaticism”, Religions 12, nr. 9 (2021), p. 721, https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel12090721.

 2. Memento mori as Repetition of Finitude: Death beyond Heidegger and Levinas”, Diakrisis Yearbook of Theology and Philosophy 4 (2021), pp. 29–37, https://doi.org/10.24193/diakrisis.2021.2.

 3. „Religious Call in Eastern Orthodox Spirituality: A Theo-Phenomenological Approach”, Religions 11, nr. 12 (2020), 653, https://doi.org/10.3390/rel11120653.

 4. „O turnură fenomenologică a teologiei ortodoxe”, Tabor XIV, nr. 10 (2020), pp. 33–36.

 5. „Theo-Phenomenology of Love in Fr. Dumitru Stăniloae’s Thought”, Diakrisis Yearbook of Theology and Philosophy 2 (2019), pp. 69-83, https://doi.org/10.24193/diakrisis.2019.5.

 6. „How Does the Truth Appear?”, Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Orthodoxa 63, nr. 2 (2018/12/15 2018), pp. 139–151, https://doi.org/10.24193/subbto.2018.2.09.

 7. „Transcendență și Revelație: de la fenomenologie la teologie”, Tabor X, nr. 9 (2017), pp. 11–18.

 8. „Transcendence and Revelation: from Phenomenology to Theology”, Dialogo 2, nr. 2 (2016), pp. 92–99.
 9. „Teologie și filosofie la Jean-Luc Marion”, Tabor IX, nr. 1 (2016), pp. 72–82.
 10. „Filosofie și teologie la Arhid. prof. univ. dr. Nicolae Balca (1903-1983)”, Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai (2016), pp. 181–186.
 11. „Misiunea prin argument: Jean-Luc Marion și apologia creștină”, Altarul Reîntregirii XX, nr. 2 (2015), pp. 23–31.
 12. „Idolul și icoana. Teologia icoanei și actualitatea ei în gândirea lui Jean-Luc Marion”, Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai 2013-2014 17 (2015), pp. 221–239.
 13. „Fenomenul saturat și relevanța sa teologică”, Tabor, nr. 8 (2015), pp. 73–80.
 14. „Fenomenologie și teologie apofatică: Sf. Dionisie Areopagitul în gândirea lui Jean-Luc Marion”, Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Orthodoxa 60, nr. 2 (2015), pp. 159–171.
 15. „«Moartea morții lui Dumnezeu». Apologia lui Jean-Luc Marion împotriva ateismului nietzschean”, Tabor, nr. 7 (2015), pp. 37–46.
 16. „Transmiterea etosului ortodox în contextul culturii contemporane”, Tabor VIII, nr. 11 (2014), pp. 9–18 (coautor: Vasile Stanciu).
 17. „Fenomenologia Sfintei Euharistii: participare și distanță”, Tabor VIII, nr. 7 (2014), pp. 58–62.
 18. „Postmetaphysical Philosophy and Apophatic Theology. From Jean-Luc Marion to the Paradoxical Status of Thought in Vladimir Lossky’s Theology”, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa 58, nr. 2 (2013), pp. 215–226.
 19. „Filosofie postmetafizică și teologie apofatică. De la fenomenologia lui Jean-Luc Marion la statutul paradoxal al gândirii în teologia lui Vladimir Lossky”, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa 58, nr. 2 (2013), pp. 205–214.
 20. „Filosofia creștină a bolii. O abordare fenomenologică”, Tabor, nr. 7 (2013), pp. 70–74.
 21. „Túlzás: változatok egy fogalomra”, Nagyvilág LVII, nr. 6 (2012), pp. 524–527.
 22. „Marx și critica teologiei creștine. O lectură nemarxistă”, Tabor, nr. 6 (2012), pp. 63–74.
 23. „Weak Thought and Theological Thought: from Postmodernism to Apophaticism”, International Journal of Arts & Sciences 4, nr. 27 (2011), pp. 127–134.
 24. „Valorile familiei în context postmetafizic”, Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Orthodoxa 56, nr. 2 (2011), pp. 155–164.
 25. „Religion, Politics, and Literature in Bartolomeu Valeriu Anania’s Work”, Journal for the Study of Religions and Ideologies 10, nr. 29 (2011), pp. 159–181.
 26. „Omul și libertatea lui. De la sfera propriului la reducția religioasă”, Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Bioethica LVI, nr. 1 (2011), pp. 21–29.
 27. „Kant și Dumnezeul moral. O lectură teologică”, Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Orthdoxa LVI, nr. 1 (2011), pp. 187–198.
 28. „Hegel, creștinismul și filosofia religiei”, Tabor, nr. 8 (2011), pp. 21–29.
 29. „Feuerbach și critica religiei. O relectură teologică”, Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca. Series Humanistica IX (2011), pp. 159–173.
 30. „Tradiția Bisericii sau despre hermeneutică și sfințenie”, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa LV, nr. 1 (2010), pp. 227–237.
 31. „Sf. Dionisie Areopagitul în contextul filosofiei postmetafizice”, Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Orthodoxa 55, nr. 1 (2010), pp. 179–194.
 32. „Rațiune critică și rațiune dogmatică. De la Kant la teologia apofatică”, Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai (2010).
 33. „Moartea metafizicii și (im)posibilitatea teologiei”, Tabor IV, nr. 4 (2010), pp. 76–87.
 34. „Cioran et le Dieu des paradoxes”, Revue semestrielle de littérature et philosophie, nr. 6 (2010), pp. 164–173.
 35. „Creștinismul gândirii slabe și problema întemeierii”, Tabor III, nr. 1 (2009), pp. 67–74.
 36. „Apologeții și filosofia”, Tabor, nr. 7 (2009), pp. 78–83.
 37. „Suferința la Cioran. De la nonsens la definiție a omului”, Steaua, nr. 7 (2008), pp. 43–45.
 38. „Sfințenia în gândirea unui sceptic. Cazul Cioran”, INTER II, nr. 1–2 (2008), pp. 408–417.
 39. „Credința unui sceptic european”, Tabor, nr. 2 (2008), pp. 79–89.
 40. „Mircea Eliade și Ortodoxia anexată”, Tabor, nr. 9 (2007), pp. 72–78.
 41. „Eonul dogmatic – o profeție filosofică neîmplinită”, Tabor (2007), pp. 54–60.
 42. „Excese cioraniene: de la religie în general, la religia proprie”, Tabor, nr. 6 (2006), pp. 47–56.
 43. „«Atitudinea extremă» și gândirea religioasă la E. Cioran”, Analele Universității din Craiova, nr. 15 (2005), pp. 79–84.
 44. „De la maestru la antimaestru”, Steaua, nr. 4–5 (2003), pp. 91–96.
 45. „Calea maestrului”, Steaua, nr. 11–12 (2002), pp. 105–108.

 

Pin It on Pinterest

Share This