Ordinea profundă a universului și ideologiile relativiste actuale. Repere ale tradiției iudeo-creștine valorificate în dialogul dintre teologie, filosofie și știință

Coordonatori: Adrian Lemeni, Sorin Mihalache și Nicolae Turcan. București și Cluj: Basilica și Renașterea, 2021.

„Filosofia pe scurt. Din Antichitatea greacă până astăzi” – curs video de introducere în filosofie

Curs online de filosofie pe platforma Udemy (https://www.udemy.com), 29,99 EUR, la adresa: https://www.udemy.com/course/filosofia-pe-scurt/?referralCode=FA79B9453B7E409A924D CUPON ACTIV: 26 apr–1 mai 2022 Reducere la 9,99 EUR (de la 29,99 EUR), accesând linkul:...

Omul sfințit, omul imposibilului

Nu e ușor să fii preot în zilele noastre, dar n-a fost niciodată altfel. Calitățile preotului traversează veacurile și probabil că orice tratat sau apoftegmă despre măreția supramundană a chemării la treapta harică a preoției sunt încă valabile. Ca orice credincios...

Sunt conferențiar universitar la Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca), Facultatea de Teologie Ortodoxă.

Cărțile publicate și cursurile ținute vizează domenii precum dialogul dintre teologie și filosofie, filosofia continentală a religiei, istoria filosofiei, apologetică, teologie fundamentală, dogmatică ortodoxă, metafizică, fenomenologie franceză și postmodernism.

Cărțile mele

Paradoxuri și îngenuncheri.

Meditații despre filosofie și credință

București: Eikon, 2017

Apologia după sfârșitul metafizicii.

Teologie și fenomenologie la Jean-Luc Marion

București: Eikon, 2016

Postmodernism și teologie apofatică.

O apologie în fața gândirii slabe

Cluj, Florești: Limes, 2014

Cioran sau excesul ca filosofie

Cluj, Florești: Limes, 2013
ediția a II-a (ediția I: 2008)

Referințe critice

„Cu riscul de a părea unora că exagerez, afirm că am descoperit zilele acestea un gânditor ce poate fi situat pe acelaşi nivel cu Gustave Thibon sau Simone Weill. Nicolae Turcan, căci despre el este vorba, este […] gânditorul mistic ortodox, conectat la marile tradiţii ale gândirii universale, pe care unii dintre noi îl aşteptam.”
Leonid Dragomir

„… aforismele lui Nicolae Turcan mixează discursul filosofic, referinţele literare şi un principiu de credinţă discret supraordonat celorlalte două, rezultatul fiind o afirmare luminoasă a lui Dumnezeu în tot, implicit în «gândurile mărunte» care-I teoretizează prezenţa.”
Constantina Raveca Buleu

Pin It on Pinterest