1. Introducere în teologia ortodoxă
 2. Biserica și Tradiția
 3. Sfânta Scriptură
 4. Sfinții Părinți ai Bisericii și Maica lui Dumnezeu (Theotokos)
 5. Dumnezeul iubirii: Sfânta Treime. Tatăl ca principiu unic
 6. Dumnezeul iubirii: Fiul. Hristologia
 7. Dumnezeul iubirii: Sfântul Duh. Pnevmatologia
 8. Gnoseologia teologică
 9. Spiritualitate ortodoxă
 10. Cosmologia teologică: creația, lumea, universul
 11. Antropologia ortodoxă
 12. Icoana și estetica teologică
 13. Sfintele Taine
 14. Eshatologia ortodoxă

Bibliografie curs

 1. Alfeyev, Ilarion, Taina credinței. Introducere în dogmatica ortodoxă, traducere de Felicia Dumas, Doxologia, Iași, 2014.
 2. Braniște, Ene, Liturgica generală, Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1993.
 3. Evdokimov, Paul, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, traducere de Teodor Baconsky, Anastasia, București, 1993.
 4. Evdokimov, Paul, Ortodoxia (Teologi ortodocși străini), traducere de Irineu Ioan Popa, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1996.
 5. Felmy, Karl Christian, Dogmatica experienței ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, traducere de Ioan I. Ică jr, Deisis, Sibiu, 1999.
 6. Lossky, Vladimir, Introducere în teologia ortodoxă, traducere de Lidia Rus, Remus Rus, Ed. Enciclopedică, București, 1993.
 7. Louth, Andrew, Introducere în teologia ortodoxă, traducere de Dragoș Mîrșanu, Doxologia, Iași, 2014.
 8. McGuckin, John Anthony, Dicționar de teologie patristică (Patristica), traducere de Dragoș Dâscă, Alin-Bogdan Mihăilescu, ediție îngrijită de Dragoș Mîrșanu, Doxologia, Iași, 2014.
 9. Meyendorff, John, Teologia bizantină. Tendințe istorice și teme doctrinare, traducere de A. Stan, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1996.
 10. Prokurat, Michael; Golitzin, Alexander; Peterson, Michael D., Historical Dictionary of the Orthodox Church, Scarecrow Press, Lanham, Md., & London, 1996.
 11. Stăniloae, Dumitru, Ascetică și mistică creștină sau teologia vieții spirituale, Casa Cărții de Știință, Cluj, 1993.
 12. Stăniloae, Dumitru, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 1-3, ediția a doua, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1996-1997.
 13. Yannaras, Christos, Abecedar al credinței, traducere de Constantin Coman, Ed. Bizantină, București, 1996.

Bibliografie pentru seminarii

 1. ***, Patericul egiptean, Arhiepiscopia Alba Iulia, Alba Iulia, 1997. Stăniloae, Dumitru, Ascetică și mistică creștină sau teologia vieții spirituale, Casa Cărții de Știință, Cluj, 1993.
 2. Breck, John, Sfanta Scriptură în tradiția Bisericii, traducere de Ioana Tamaian, Patmos, Cluj-Napoca, 2003.
 3. Evdokimov, Paul, Arta icoanei. O teologie a frumuseții, traducere de Grigore Moga și Petru Moga, Meridiane, București, 1993.
 4. Florovsky, George, Biserica, Scriptura, Tradiția: trupul viu al lui Hristos, traducere de Florin Caragiu, Platytera, București, 2005. Zizioulas, Ioannis, Ființa eclesială, traducere de Aurel Nae, Ed. Bizantină, București, 1996.
 5. Lossky, Vladimir, Introducere în teologia ortodoxă, traducere de Lidia Rus și Remus Rus, Ed. Enciclopedică, București, 1993.
 6. Lossky, Vladimir, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit (Dogmatica), traducere de Vasile Răducă, Anastasia, București, 1993.
 7. Louth, Andrew, Introducere în teologia ortodoxă (Patristica), traducere de Dragoș Mîrșanu, Doxologia, Iași, 2014.
 8. Matsoukas, Nikos, Introducere în gnoseologia teologică, traducere de Maricel Popa, Bizantină, București, 1997.
 9. Nellas, Panayotis, Omul – animal îndumnezeit. Perspective pentru o antropologie ortodoxă (Dogmatica), traducere de Ioan I. Ică jr, Deisis, Sibiu, 1994.
 10. Papadopoulos, Stylianos G., Patrologie, vol. I, traducere de Adrian Marinescu, Ed. Bizantină, București, 2006. Patericul egiptean, Arhiepiscopia Alba Iulia, Alba Iulia, 1997.
 11. Stăniloae, Dumitru, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 1-3, ediția a doua, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1996-1997.

Pin It on Pinterest

Share This