Descrierea cursului

Cursul se adresează studenților de anul III de la Facultatea de Teologie Ortodoxă și oferă o introducere în fenomenologia contemporană a religiei, precum și în raporturile dintre fenomenologie și teologie.

Descarcă fisa disciplinei (pdf-512-120x120 PDF)

Curriculum

 1. Considerații introductive, prezentarea cursului și aspecte metodologice
 2. Importanța studiului fenomenologiei religiei astăzi: de la maeștrii suspiciunii la revenirea postmetafizică a religiei
 3. Metoda fenomenologică I
 4. Metoda fenomenologică II – Test | Răspunsuri (pdf-512-120x120 PDF)
 5. Aplicabilitatea religioasă a metodei fenomenologice – Test | Răspunsuri (pdf-512-120x120 PDF)
 6. Sacrul și trăsăturile lui – Test | Răspunsuri (pdf-512-120x120 PDF)
 7. Sacrul și profanul – Test | Răspunsuri (pdf-512-120x120 PDF)
 8. Experiența religioasă
 9. Fenomenologia religioasă a morții – Test | Răspunsuri (pdf-512-120x120 PDF)
 10. Fenomenologie și teologie (I). Refuzul teologiei – Test | Răspunsuri (pdf-512-120x120 PDF)
 11. Fenomenologie și teologie (II). Fenomenul saturat – Test | Răspunsuri (pdf-512-120x120 PDF)
 12. Fenomenologie și teologie (III). Fenomenul liturgic
 13. Teologia ortodoxă și fenomenologia religiei
 14. Considerații concluzive

Teme seminarii

 1. Umberto Eco, Cum se face o teză de licență (Biblioteca italiană), traducere de George Popescu, Pontica, Constanța, 2000 (Alegerea subiectului. Cercetarea materialului. Planul de lucru și sistemul de fișe. Redactarea).
 2. Christos Yannaras, Heidegger și Areopagitul, traducere de Nicolae Șerban Tanașoca, Anastasia, București, 1996, pp. 7-34 (Negarea metafizică a divinității lui Dumnezeu). Friedrich Nietzsche, Știința voioasă, în Știința voioasă. Genealogia moralei. Amurgul idolilor, traducere de Liana Micescu, traducerea versurilor de Simion Dănilă, Humanitas, București, 1994, pp. 129-131 (Problema morții lui Dumnezeu. Implicațiile religioase și metafizice ale morții lui Dumnezeu).
 3. Edmund Husserl, Meditații carteziene (Paradigme), traducere de Aurelian Crăiuțu, Humanitas, București, 1994, pp. 48-52, 62-64 (Îndoiala metodică a lui Descartes și interpretarea ei husserliană. Reducția transcendental-fenomenologică. Cogito și cogitatum).
 4. Edmund Husserl, Ideea de fenomenologie si alte scrieri filosofice, traducere de Alexandru Boboc, Grinta, Cluj-Napoca, 2002, pp. 87-89 (Problema existenței. Posibilitatea cunoașterii transcendenței).
 5. Michel Henry, Eu sunt Adevărul. Pentru o filozofie a creștinismului, traducere de Ioan I. Ică jr, Deisis, Sibiu, 2000, pp. 37-49 (Întrebarea asupra adevărului ca întrebare asupra creștinismului. Aporia corpusului de texte. Aporia adevărului istoriei. Aporia adevărului limbajului).
 6. Rudolf Otto, Despre elementul irațional din ideea divinului și despre relația lui cu raționalul (Homo religiosus), traducere de Ioan Milea, Dacia, Cluj-Napoca, 1996, pp. 15-32 (Numinosul. Mysterium tremendum sau taina înfricoșătoare. Majestas sau puterea absolută. Energia). Christos Yannaras, Contra religiei, traducere de Tudor Dinu, Anastasia, București, 2011, pp. 13-19, 25-32 (Nevoia și instinctul religiei. Iraționalitate și sentiment).
 7. Mircea Eliade, Sacrul și profanul, traducere de Brândușa Prelipceanu, Humanitas, București, 1995, pp. 21-31, 175-186 (Omogenitate spațială și hierofanie. Teofanie și semne. Haos și Cosmos. Camuflarea sacrului în profan). Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 1, ediția a doua, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1997, pp. 179-182 (Sfințenia creștină și desființarea graniței dintre sacru și profan).
 8. Jean-Yves Lacoste, Fenomenalitatea lui Dumnezeu, traducere de Maria-Cornelia Ică jr, Deisis, Sibiu, 2011, pp. 93-99 (Insuficiența conceptului de experiență religioasă). Dumitru Stăniloae, Trăirea lui Dumnezeu în Ortodoxie, prefață de pr. prof. Ilie Moldovan, antologie, studiu introductiv și note de Sandu Frunză, Dacia, Cluj-Napoca, 1993, pp. 179-189 (Îndumnezeirea în sens larg. Îndumnezeirea în sens strict).
 9. Martin Heidegger, Ființă și timp, traducere de Gabriel Liiceanu, Cătălin Cioabă, Humanitas, București, 2002, Ființă și timp, pp. 335-339; 345-354 (Ființa întru moarte. Autenticitatea morții). Cristian Bădiliță, Călugărul și moartea (Plural), Polirom, Iași, 1998, pp. 117-125 (Exersarea lui „ca și cum”. Moartea pentru aproapele. A trăi într-un mormânt).
 10. Martin Heidegger, „Fenomenologie și teologie”, în Repere pe drumul gîndirii, traducere de Thomas Kleininger, Gabriel Liiceanu, Ed. Politică, București, 1988, pp. 405-408, 418-424 (Teologia ca știință pozitivă. Relația teologiei cu filosofia).
 11. Jean-Luc Marion, Vizibilul și revelatul: teologie, metafizică și fenomenologie, traducere de Maria Cornelia Ică jr, Deisis, Sibiu, 2007, 82-87 (Fenomenul saturat ca ultimă posibilitate a fenomenologiei. Fenomene sărace, comune și saturate). Paul Evdokimov, Arta icoanei. O teologie a frumuseții, traducere de Grigore Moga, Petru Moga, Meridiane, București, 1993, pp. 157-160 (Icoana și teologia prezenței. Teofania icoanei).
 12. Jean-Yves Lacoste, Experiență și Absolut. Pentru o fenomenologie liturgică a umanității omului, Deisis, Sibiu, 2001, pp. 46-49 (Liturghia ca depășire a lumii. „Ne-locul liturgic” și anihilarea distanței dintre om și Dumnezeu). Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 3, ediția a doua, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1997, pp. 6-9 (Sf. Taine și unirea cu Hristos. Lucrarea Duhului Sfânt în Sf. Taine)
 13. Gianni Vattimo, A crede că mai credem: e cu putință să fim creștini în afara Bisericii? (Biblioteca italiană), traducere de Ștefania Mincu, Pontica, Constanța, 2005 (Creștinismul slab: secularizarea ca adevăr al creștinismului. Demitizarea autorității, dogmei și moralei). Paul Evdokimov, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, traducere de Teodor Baconsky, Anastasia, București, 1993, pp. 157-164 (Autoritatea ca libertate)
 14. Comentarii concluzive, discuții, deschideri

Bibliografie curs

 1. CODOBAN, AUREL, Sacru și ontofanie. Pentru o nouă filosofie a religiilor (Filosofie), Polirom, Iași, 1998.
 2. ELIADE, MIRCEA, Sacrul și profanul, traducere de Brândușa Prelipceanu, Humanitas, București, 1995.
 3. ELIADE, MIRCEA; CULIANU, IOAN P., Dicționar al religiilor, traducere de Cezar Baltag, Humanitas, București, 1993.
 4. GOLITZIN, ALEXANDER, Mistagogia experienței lui Dumnezeu în Ortodoxie (Mistica), traducere de Ioan I. Ică jr, Deisis, Sibiu, 1998.
 5. HEIDEGGER, MARTIN, „Fenomenologie și teologie”, în Repere pe drumul gîndirii, traducere de Thomas Kleininger, Gabriel Liiceanu, Ed. Politică, București, 1988, pp. 405-418.
 6. HUSSERL, EDMUND, Meditații carteziene (Paradigme), traducere de Aurelian Crăiuțu, Humanitas, București, 1994.
 7. LÉVINAS, EMMANUEL, Moartea și timpul, text stabilit de Jacques Rolland, traducere, cuvînt înainte și note de Anca Măniuțiu, Biblioteca Apostrof, Cluj, 1996.
 8. LOSSKY, VLADIMIR, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit (Dogmatica), traducere de Vasile Răducă, Anastasia, București, f.a.
 9. MARION, JEAN-LUC, În plus. Studii asupra fenomenelor saturate (Philosophia christiana), traducere de Ionuț Biliuță, Deisis, Sibiu, 2003.
 10. OTTO, RUDOLF, Sacrul (Homo religiosus), traducere de Ioan Milea, Dacia, Cluj-Napoca, 1996.
 11. STĂNILOAE, DUMITRU, Ascetică și mistică creștină sau teologia vieții spirituale, Casa Cărții de Știință, Cluj, 1993.
 12. TURCAN, NICOLAE, Credința ca filosofie. Marginalii la gândirea Tradiției (Theologia Socialis 15), prefață de Radu Preda, Eikon, Cluj-Napoca, 2011.
 13. VELASCO, J. MARTIN, Introducere în fenomenologia religiei (Plural M), traducere de Cristian Bădiliță, Polirom, Iași, 1997.

Bibliografie seminarii

 1. BĂDILIȚĂ, CRISTIAN, Călugărul și moartea (Plural), Polirom, Iași, 1998.
 2. ECO, UMBERTO, Cum se face o teză de licență (Biblioteca italiană), traducere de George Popescu, Pontica, Constanța, 2000.
 3. ELIADE, MIRCEA, Sacrul și profanul, traducere de Brândușa Prelipceanu, Humanitas, București, 1995.
 4. EVDOKIMOV, PAUL, Arta icoanei. O teologie a frumuseții, traducere de Grigore Moga, Petru Moga, Meridiane, București, 1993.
 5. EVDOKIMOV, PAUL, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, traducere de Teodor Baconsky, Anastasia, București, 1993.
 6. HEIDEGGER, MARTIN, „Fenomenologie și teologie”, în Repere pe drumul gîndirii, traducere de Thomas Kleininger, Gabriel Liiceanu, Ed. Politică, București, 1988, pp. 403-434.
 7. HEIDEGGER, MARTIN, Ființă și timp, traducere de Gabriel Liiceanu, Cătălin Cioabă, Humanitas, București, 2002.
 8. HENRY, MICHEL, Eu sunt Adevărul. Pentru o filozofie a creștinismului, traducere de Ioan I. Ică jr, Deisis, Sibiu, 2000.
 9. HUSSERL, EDMUND, Meditații carteziene (Paradigme), traducere de Aurelian Crăiuțu, Humanitas, București, 1994.
 10. HUSSERL, EDMUND, Ideea de fenomenologie si alte scrieri filosofice, traducere de Alexandru Boboc, Grinta, Cluj-Napoca, 2002.
 11. LACOSTE, JEAN-YVES, Experiență și Absolut. Pentru o fenomenologie liturgică a umanității omului, Deisis, Sibiu, 2001.
 12. LACOSTE, JEAN-YVES, Fenomenalitatea lui Dumnezeu, traducere de Maria-Cornelia Ică jr, Deisis, Sibiu, 2011.
 13. MARION, JEAN-LUC, Vizibilul și revelatul: teologie, metafizică și fenomenologie, traducere de Maria Cornelia Ică jr, Deisis, Sibiu, 2007.
 14. NIETZSCHE, FRIEDRICH, Știința voioasă, în Știința voioasă. Genealogia moralei. Amurgul idolilor, traducere de Liana Micescu, traducerea versurilor de Simion Dănilă, Humanitas, București, 1994, pp. 7-285.
 15. OTTO, RUDOLF, Sacrul. Despre elementul irațional din ideea divinului și despre relația lui cu raționalul (Homo religiosus), traducere de Ioan Milea, Dacia, Cluj-Napoca, 1996.
 16. STĂNILOAE, DUMITRU, Trăirea lui Dumnezeu în Ortodoxie, prefață de pr. prof. Ilie Moldovan, antologie, studiu introductiv și note de Sandu Frunză, Dacia, Cluj-Napoca, 1993.
 17. STĂNILOAE, DUMITRU, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 1, ediția a doua, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1996.
 18. STĂNILOAE, DUMITRU, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 3, ediția a doua, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1997.
 19. VATTIMO, GIANNI, A crede că mai credem: e cu putință să fim creștini în afara Bisericii? (Biblioteca italiană), traducere de Ștefania Mincu, Pontica, Constanța, 2005.
 20. YANNARAS, CHRISTOS, Contra religiei, traducere de Tudor Dinu, Anastasia, București, 2011.

Pin It on Pinterest

Share This