Descrierea cursului

Cursul se adresează studenților anului I, semestrul II, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă și are ca obiectiv familiarizarea lor cu metodele de lucru și programele de calculator folosite pentru realizarea lucrărilor de licență.

Curriculum

 1. Prezentarea cursului
 2. Recapitulare: Stilul bibliografic Babes-Bolyai University – Faculty of Orthodox Theology (BBU-FOT)
 3. Recapitulare: managerul bibliografic Zotero
 4. Metode de lucru: inductivă, deductivă, analogică, modelizării, ipoteza
 5. Arta lecturii și fișele de lectură. Citatul, parafraza, rezumatul, ideea. Evitarea plagiatului. Folosirea xeroxului, internetului, aparatului foto
 6. Crearea fișelor de lectură. OneNote (I)
 7. Analiza și organizarea fișelor. OneNote (II)
 8. Punctuația și capcanele ei
 9. Redactarea lucrării. Stilul științific
 10. Corectura în MS Office și Adobe Reader. Semnele de corectură
 11. Noțiuni de tehnoredactare. Folosirea programelor Microsoft Word (titluri, stiluri, citate, numere de pagină)
 12. Structura lucrării de licență și anexele (coperta, pagina de titlu, cuprinsul, lista cu sigle și abrevieri, introducerea, cuprinsul, concluziile, bibliografia, indexul, declarația etc.)
 13. Susținerea publică. Microsoft PowerPoint
 14. Aparatul critic și folosirea stilurilor (III): Chicago Style 16

Bibliografie

 1. Benga, Daniel, Metodologia cercetării științifice în teologia istorică, Sophia, București, 2005.
 2. Caciuc, Leonora, Metodologia cercetării ştiinţifice, Eikon, Cluj-Napoca, 2012.
 3. Chelcea, Septimiu, Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor socioumane, Ediţia a 4-a, revizuită şi adăugită, Comunicare.ro, Bucureşti, 2010.
 4. Eco, Umberto, Cum se face o teză de licență (Biblioteca italiană), traducere de George Popescu, Pontica, Constanța, 2000.
 5. Rad, Ilie, Cum se scrie un text științific în domeniul disciplinelor umaniste: principii și norme pentru redactarea unor lucări ştiințifice, Accent, Cluj-Napoca, 2008.
 6. Rădulescu, Mihaela Șt., Metodologia cercetării ştiinţifice: elaborarea lucrărilor de licenţă, masterat, doctorat, ediţia a 2-a revizuită şi adăugită, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011.
 7. Zaiţ, Dumitru, Elemente de metodologia cercetării : ghid practic de elaborare a lucrărilor de licenţă. 10 capitole, 10 anexe şi 10 criterii de nota 10, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 1997.

Pin It on Pinterest

Share This