Descrierea cursului

Cursul se adresează masteranzilor de anul I de la Facultatea de Teologie Ortodoxă și are ca obiectiv general introducerea tematică în istoria raporturilor și influențelor dintre metafizica occidentală și teologia creștină. Obiectivele specifice vizează o introducere în gândirea marilor teme metafizice occidentale, în filosofia religiei și în metodele filosofiei.

Descarcă fișa disciplinei (pdf-512-120x120 PDF)

Curriculum

 1. Introducere: filosofie și teologie
 2. Metafizica: istorie și concept – Test (pdf-512-120x120 PDF)
 3. Ființa și Dumnezeu sau despre ontologie și onto-teologie – Test (pdf-512-120x120 PDF)
 4. Cunoașterea metafizică și cunoașterea teologică – Test (pdf-512-120x120 PDF)
 5. Rațiunea și limitele ei teologice
 6. Agnosticismul kantian și Dumnezeul moral – Test (pdf-512-120x120 PDF)
 7. Depășirea religiei prin metafizică. Idealismul absolut – Test (pdf-512-120x120 PDF)
 8. Feuerbach și antropologia ca teologie – Test (pdf-512-120x120 PDF)
 9. Dispariția religiei: profeții neîmplinite  – Test (pdf-512-120x120 PDF)
 10. „Moartea lui Dumnezeu” și criza axiologică – Test (pdf-512-120x120 PDF)
 11. Hermeneutica tradiției –Test (pdf-512-120x120 PDF)
 12. Scepticism și credință
 13. Experiență metafizică și experiență religioasă
 14. Critica metafizicii și filosofiile postmetafizice

Teme seminarii

 1. Metodologia creării lucrărilor academice
 2. Ce este metafizica (Heidegger, Martin, „Ce este metafizica?”, în Martin Heidegger, Repere pe drumul gîndirii, traducere de Thomas Kleininger și Gabriel Liiceanu, Ed. Politică, București, 1988, pp. 33-51.)
 3. Teologia lui Aristotel. Motorul prim (Aristotel, Metafizica, XII (Λ), 6-10, pp. 470-493)
 4. Teologia apofatică (Dionisie Areopagitul, Sf., Despre teologia mistică, în Opere complete (Colecția cărților de seamă), traducere de Dumitru Stăniloae, Paideia, București, 1996, pp. 247-250.)
 5. Dovezi ale existenței lui Dumnezeu și ale sufletului omenesc sau bazele metafizicii (René Descartes, Discurs despre metoda de a ne conduce bine rațiunea și a căuta adevărul în științe, traducere de Daniela Rovența-Frumușani și Alexandru Boboc, note, comentarii, bibliografie de Alexandru Boboc, Editura Academiei Române, București, 1990, pp. 129-134)
 6. Argumentele rațiunii speculative în favoarea existenței lui Dumnezeu. Critica lor și critica argumentului ontologic (Immanuel Kant, Critica rațiunii pure, traducere de Nicolae Bagdasar, Elena Moisuc, ediția a III-a îngrijită de Ilie Pârvu, Univers Enciclopedic Gold, București, 1998, 451-461)
 7. W.F. Hegel, Prelegeri de filosofia religiei, traducere de D.D. Roșca, Humanitas, București, 1995.
 8. Antropologia ca teologie (Feuerbach, Ludwig, Esența creștinismului, traducere de P. Drăghici și Radu Stoichiță, studiu introductiv de I. Cernea, Ed. Științifică, București, 1961).
 9. Critica religiei (Friedrich Nietzsche, Dincolo de bine și de rău, traducere de Francisc Grünberg, Teora, București, 1998, „Partea a treia: fenomenul religios”, pp. 58-77, paragrafele 45-62.)
 10. Moartea lui Dumnezeu (Friedrich Nietzsche, Știința voioasă, în Știința voioasă. Genealogia moralei. Amurgul idolilor, traducere de Liana Micescu, traducerea versurilor de Simion Dănilă, Humanitas, București, 1994, pp. 7-285, par. 125).
 11. Hermeneutica (Hans Georg Gadamer, Adevăr și metodă, traducere de Gabriel Cercel, Larisa Dumitru, Gabriel Kohn, Călin Petcana, Teora, București, 2001).
 12. Credință și îndoială (Emil Cioran, Lacrimi și sfinți, Humanitas, București, 1991, pp. 5-20).
 13. (In)autenticitatea și impersonalul se (Martin Heidegger, Ființă și timp, traducere de Gabriel Liiceanu, Cătălin Cioabă, Humanitas, București, 2002, par. 27, pp. 173-179).
 14. Dialectică, diferență, gândire slabă (Gianni Vattimo, Pier Aldo Rovatti (ed.), Gândirea slabă, traducere de Ștefania Mincu, Pontica, Constanța, 1998, pp. 10-25).

Bibliografie curs

 1. Flew, Antony, Dicționar de filozofie și logică, traducere de D. Stoianovici, Humanitas, București, 1996.
 2. Gilson, Étienne, Filozofia în Evul Mediu. De la începuturile patristice pînă la sfîrșitul secolului al XIV-lea, traducere de Ileana Stănescu, Humanitas, București, 1995.
 3. Gilson, Étienne, Dumnezeu și filosofia (Aletheia 26), traducere de Alex Moldovan, ediția a 2-a, cu un cuvânt înainte de Jaroslav Pelikan, Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2005.
 4. Hart, David Bentley, Frumusețea infinitului: estetica adevărului creștin, traducere de Vlad (Nectarie) Dărăban, studiu introductiv de Vlad (Nectarie) Dărăban și Mihail Neamțu, Polirom, Iași, 2013.
 5. Ionescu, Nae, Cursuri de metafizică, ediție de Marin Diaconu și Dora Mezdrea, Roza Vânturilor, Bucureşti, 2005.
 6. Remete, George, Ființa și credința, vol. 1: Ideea de ființă, Ed. Academiei Române, București, 2012.
 7. Turcan, Nicolae, Cioran sau excesul ca filosofie (Paradigme), ediția a doua, cuvânt înainte de Liviu Antonesei, Limes, Cluj, 2013.
 8. Turcan, Nicolae, Credința ca filosofie. Marginalii la gândirea Tradiției (Theologia Socialis 15), prefață de Radu Preda, Eikon, Cluj-Napoca, 2011.
 9. Turcan, Nicolae, Marx și religia. O introducere (Theologia Socialis 24), Eikon, Cluj-Napoca, 2013.

Bibliografie seminarii

 1. Aristotel, Metafizica, traducere de Șt. Bezdechi, note și indice alfabetic de Dan Bădărău, IRI, București, 1996.
 2. Cioran, Emil, Lacrimi și sfinți, Humanitas, București, 1991.
 3. Descartes, Discurs despre metoda de a ne conduce bine rațiunea și a căuta adevărul în științe, traducere de Daniela Rovența-Frumușani și Alexandru Boboc, note, comentarii, bibliografie de Alexandru Boboc, Editura Academiei Române, București, 1990.
 4. Dionisie Areopagitul, Sf., Despre teologia mistică, în Opere complete (Colecția cărților de seamă), traducere de Dumitru Stăniloae, Paideia, București, 1996, pp. 247-250.
 5. Feuerbach, Ludwig, Esența creștinismului, traducere de P. Drăghici și Radu Stoichiță, studiu introductiv de I. Cernea, Ed. Științifică, București, 1961.
 6. Gadamer, Hans Georg, Adevăr și metodă, traducere de Gabriel Cercel, Larisa Dumitru, Gabriel Kohn și Călin Petcana, Teora, București, 2001.
 7. Hegel, Prelegeri de filosofia religiei, traducere de D.D. Roșca, Humanitas, București, 1995.
 8. Heidegger, Martin, Repere pe drumul gândirii, traducere de Thomas Kleininger și Gabriel Liiceanu, Ed. Politică, București, 1988.
 9. Heidegger, Martin, Ființă și timp, traducere de Gabriel Liiceanu și Cătălin Cioabă, Humanitas, București, 2002.
 10. Kant, Immanuel, Critica rațiunii pure, traducere de Nicolae Bagdasar, Elena Moisuc, ediția a III-a îngrijită de Ilie Pârvu, Univers Enciclopedic Gold, București, 1998.
 11. Nietzsche, Friedrich, Știința voioasă, în Știința voioasă. Genealogia moralei. Amurgul idolilor, traducere de Liana Micescu, traducerea versurilor de Simion Dănilă, Humanitas, București, 1994, pp. 7-285.
 12. Nietzsche, Friedrich, Dincolo de bine și de rău, traducere de Francisc Grünberg, Teora, București, 1998.
 13. Vattimo, Gianni; Rovatti, Pier Aldo (ed.), Gândirea slabă, traducere de Ștefania Mincu, Pontica, Constanța, 1998.

Pin It on Pinterest

Share This