Cursul se adresează studenților de anul I, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă și are ca obiectiv general o introducere în istoria și filosofia religiilor, în special a marilor religii (hinduism, budism, taoism, iudaism, islam și creștinism).

Descarcă fișa disciplinei (pdf-512-120x120 PDF)

Curriculum

 1. Introducere în istoria și filosofia marilor religii
 2. Hinduismul (I)
 3. Hinduismul (II) – Test 1 (pdf-512-120x120 PDF), Soluții test 1 (pdf-512-120x120 PDF)
 4. Budismul (I)
 5. Budismul (II) – Test 2 (pdf-512-120x120 PDF), Soluții test 2 (pdf-512-120x120 PDF)
 6. Taoismul (I)
 7. Taoismul (II) – Test 3 (pdf-512-120x120 PDF), Soluții test 3 (pdf-512-120x120 PDF)
 8. Iudaismul (I)
 9. Iudaismul (II) – Test 4 (pdf-512-120x120 PDF), Soluții test 4 (pdf-512-120x120 PDF)
 10. Islamul (I)
 11. Islamul (II) – Test 5 (pdf-512-120x120 PDF), Soluții test 5 (pdf-512-120x120 PDF)
 12. Creștinismul (I)
 13. Creștinismul (II)
 14. Concluzii

Bibliografie curs

 1. Achimescu, Nicolae, Istoria și filosofia religiilor. Religii ale lumii antice, Basilica, București, 2015.
 2. Codoban, Aurel, Sacru și ontofanie. Pentru o nouă filosofie a religiilor (Filosofie), Polirom, Iași, 1998.
 3. Davy, Marie-Madeleine (ed.), Enciclopedia doctrinelor mistice. Șamanism, greci, evrei, gnoză, creștinism primitiv, vol. I-III, traducere de Olimpia Berca, Constanța Ciocârlie, Constantin Făgețan et al., Margareta Gyurcsik, Eugen Constantin Jurca, Beatrice Stanciu, Amarcord, Timișoara, 1997-1999.
 4. Delumeau, Jean (ed.), Religiile lumii, traducere de Angela Pagu, Carol Litman, Rodica Buburuzan, Bogdan Budeș, Constantin Lucian, Florentina Vișan, Iulia Waniek, Toader Saulea, Carmen Stoean, Humanitas, București, 1996.
 5. Eliade, Mircea, Sacrul și profanul, traducere de Brândușa Prelipceanu, ediția a III-a, Humanitas, București, 2005.
 6. Eliade, Mircea, Tratat de istorie a religiilor, traducere de Mariana Noica, cu o Prefață de Georges Dumézil și un Cuvînt înainte al autorului, Humanitas, București, 1992.
 7. Itu, Mircea, Filosofia și istoria religiilor, Editura fundației România de Mâine, București, 2004.
 8. Filoramo, Giovanni; Massenzio, Marcello; Raveri, Massimo; Scarpi, Paolo, Manual de istorie a religiilor, traducere de Mihai Elin, Humanitas, București, 2003.
 9. Gaudin, Philippe (ed.), Marile religii, traducere de Sanda Aronescu, Orizonturi & Lider, București, 1995.
 10. Otto, Rudolf, Despre elementul irațional din ideea divinului și despre relația lui cu raționalul (Homo religiosus), traducere de Ioan Milea, Dacia, Cluj-Napoca, 1992.
 11. Rus, Remus; Stan, Alexandru, Istoria religiilor. Manual pentru seminariile teologice, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991.
 12. Scholem, Gershom, Cabala și simbolistica ei (Terra lucida), traducere de Nora Iuga, Humanitas, București, 1996.

Bibliografie seminarii

 1. ***, Biblia sau Sfânta Scriptură, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1990.
 2. ***, Isa Upanișad, Kena Upanișad, Katha Upanishad, Prasna Upanișad, traducere de Swami Lokeswarananda, traducere și note bazate pe comentariile lui Sankara, Ritam, București, 1998.
 3. ***, Coranul, traducere de George Grigore, Herald, București, 2010.
 4. ***, Bhagavad-Gita, traducere de Sergiu Al-George, ediția a doua, Herald, București, 2011.
 5. ***, Zoharul – Cartea splendorii, traducere de Ilie Iliescu, Herald, București, 2012.
 6. Deshimaru, Taisen, Întrebări pentru un maestru de Zen, traducere de Radu Ciocănelea, Teora, București, 1996.
 7. Deshimaru, Taisen, Zen și viața cotidiană, traducere de Radu Ciocănelea, 2, Herald, București, 2006.
 8. Dogen; Deshimaru, Taisen, Dincolo de gândire, traducere de Radu Ciocănelea, 2, Herald, București, 2003.
 9. Patanjali, Yoga-Sutra, introducere, comentarii și note: Satyananda Paramahamsa, ediție bilingvă realizată de Vlad Șovărel, Herald, București, 2006.
 10. Zi, Lao, Cartea despre Tao și virtuțile sale, traducere de Șerban Toader, Asociația Română pentru Studii Daoiste.
 11. Zi, Zhuang, Tao în aforisme (Orient/Taoism), selecție de texte, introducere și note de Jean Chiriac, Aropa, București, 1997.

Pin It on Pinterest

Share This